Estetik & Teknik med Eva Tuvhav Gullberg

Extern skribent på vår blogg

Eva Tuvhav Gullberg har jobbat i spänningsfältet mellan estetik och teknik i flera år, och är en person som figurerat i vårt nätverk en längre tid. Många av hennes perspektiv krokar fint in i makerkulturen och i t ex Mitch Resnicks bok Lifelong Kindergarten. På bloggen kommer hon att skriva korta inlägg, bjuda på utmaningar och perspektivförskjutningar för att utmana, berika och lära tillsammans med oss.

Vem är Eva Tuvhav Gullberg?

Mitt namn är Eva Tuvhav Gullberg, konstnär, utbildare, föreläsare, projektledare för Skapande skola. Har arbetat som förskollärare och ateljerista. Utvecklat lärmiljön Sinneslabbet. Samarbeten med Tekniska muséet och 4DFrame i Sverige och Sydkorea. Föreläst på bl a på SETT-mässan, Förskola21, Tekniska Muséet och Lärarhögskolan i Seoul.

Jag intresserar mig för de estetiska värdena i förskolan och gillar att koppla ihop estetik med teknik och digitalitet. Förskolan vilar på en lång tradition av skapande och den ska vi ta tillvara när vi möter teknik och digitalitet i förskolan. Med teknik och digitalitet kan vi hjälpa barnen att fördjupa och utveckla de estetiska uttryckssätten och vice versa. På så vis ges barnen en mängd olika språk och möjligheter att uttrycka sig och förstå världen. Då stärker vi både barnets identitet och de demokratiska värdena.

Hur gifter sig estetiken med tekniken, skapandet med digitaliteten? Hur ser deras förhållande ut? Är de beroende av varandra fast de är så väsensskilda? Eller hör du att det knakar i fogarna nånstans? Det är det här spänningsfältet mellan ESTETIK & TEKNIK vi ska utforska och undersöka. Vi ska vända och vrida på perspektiven, kliva utanför den bekväma zonen, våga och misslyckas, experimentera, inspireras och trampa nya vägar, blöta och stöta. Digitalitet är kul och estetik bits inte!

Eva Tuvhav Gullberg

Hösten 2019 hade Kvasar och jag en första workshop i Lärlabbet på temat ”Vad är ett blad?” där vi undersökte blad med hjälp av estetiska och digitala lärprocesser tillsammans med pedagoger från förskolorna i Sundbyberg. Och efter det har vårt samarbete fortsatt.

Upplägg

Inläggen jag skriver följer samma mönster.

Först kommer en berättelse för att ge liv åt temat och tanken är att sätta det i ett sammanhang som alla kan känna igen och relatera till, sedan följer en reflektion på berättelsen som ramar in temat.

Därefter följer ett metodupplägg kopplat till temat med en stegvis Utmaning som som skall vara lätt att realisera, där jag skriver om vilka förberedelser man kan göra, vilket material man behöver och en steg för steg -instruktion hur man kan jobba med temat.

Hör av er!

Under 2021 kommer jag fortsätta blogga här under rubriken ESTETIK & TEKNIK för att dela mina tankar och idéer med er. Och jag vill väldigt gärna att vi hjälps åt att utforska, sätta ord på, diskutera allt som rör och upprör ämnet. Så hör av er med era funderingar! Antingen här eller på www.tuvhav.com Instagram: @tuvhav @sinneslabb

Läs alla min inlägg här!

10 Kommentarer on “Estetik & Teknik med Eva Tuvhav Gullberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *