Nätis

Begrepp som nätetik och källkritik är nödvändiga att diskutera, men kan vara svårt att arbeta med tillsammans med barn i förskoleåldern, där även barnen har skiftande erfarenheter kring digitala verktyg.

”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.”
Läroplan för förskolan 2018.

Vår ambition är att skapa en resursbank med material på detta tema där vi skapat roboten Nätis och hens vänner för att möta barnen med deras frågor samt även utmana dem med filosofiska tankar om nätet, robotar och vad det innebär att vara en människa i en tid av avancerad robotik.

Del 1: Första mötet (powerpoint) + färgläggningsmall (powerpoint)

Del 2: Andra mötet (powerpoint) + video

Här är ett blogginlägg Nätis – ett projekt om nätetik och källkritik som beskriver hur projektet startade.