Lärlabb

Kvasar Lärlabb är ett initiativ och en utvecklingsmiljö för de kommunala förskolorna och dess pedagogisk personal vars syfte är att mer långsiktigt och processorienterat jobba med de didaktiska frågorna och digital kompetens.

Vad är ett lärlabb?

Ett labb eller inkubator inom skola och lärande erbjuder en dynamisk mötesplats och process där man jobbar med utveckling av människor, lärande och skola. Vi bistår med processledare med kompetens inom digitaliseringsfrågor, lärmiljöer och designtänkande samt en mycket kreativ forskningsbaserad tillväxtmiljö.

Vårt arbetet utgår från skollagens tydliggörande om att verksamheten ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Exempel på lärlabb:

Vad gör Lärlabbet?

Vi tar stöd ur en designprocess när vi prövar ut nya metoder i projekten

Vi erbjuder processtöd för skolornas utvecklingsarbete där lärlabbet bistår med handfasta designmodeller, ett nätverk av andra skolor, experter samt utrustning för att personalen snabbare kan gå från idé till verklighet.

Vi erbjuder olika typer av workshops, föreläsningar och processtöd för att möta just de specifika utmaningar som pedagogerna står inför eller vill utmanas inom.

Denna utvecklingsmiljö kommer att tillsammans med pedagoger, lärare och skolpersonal systematiskt utveckla, paketera och distribuera metodik för kommunens alla förskolor samt andra intresserade verksamheter i Sverige och världen.

Mentorskap

Lärlabbet erbjuder ett mentorskap för personal inom ramen för sitt uppdrag. Mentorskap innebär att en processledare med andra synsätt än ens egna agerar bollplank åt pedagogisk personal för att vidga denna persons synsätt och därmed utveckling. Syftet är att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren person har rollen som förebild och erbjuder sin kompetens, erfarenhet, tid och sitt nätverk till en person med viljan till stöd i sin personliga utveckling.