Illustrationer

Illustratören Emma Axelsson (Instagram) har illustrerat en serie robotar för vårt arbete med ’adekvat digital kompetens’ (Lpfö18) samt för skrivningarna i den nationella digitaliseringsstrategin för skolan (Regeringen).

Vi har noterat att barn går med många funderingar kring robotar och behöver hjälp med att tänka och resonera kring hur robotiken och digitala assistenter fungerar. Många intryck och mycket information kommer via populärkulturen samt olika möten med robotar och automatiserade tjänster i vardagen, och här vill vi hjälpa till med att lägga grunden för såväl något kreativt och estetiskt som det filosofiska och det kritiska.

Samtliga illustrationer är framtagna med licensen Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0) och kreatören är Emma Axelsson.

Är du verksam i de kommunala förskolorna Sundbyberg får du inom ramen för ditt arbete och uppdrag fritt använda dessa illustrationer, i övrigt gäller licensen ovan.

Funderingar och frågetecken – kontakta per.falk@sundbyberg.se

Makergänget