Tema estetik

Sotiga händer

Estetik – Att bemöta och utmana barns estetiska uttryck

Detta tema handlar om estetiken som språk och uttryck för att hitta och göra sin ”röst” hörd på olika sätt – genom att dansa, måla, sjunga, skulptera, dansa, spela teater och så vidare. Det här kan vi göra med såväl analoga som digitala verktyg. Hur förhåller vi oss som pedagoger till barnens uttryck för att utmana och utveckla deras lärande i de estetiska språken? Eller nöjer vi oss med att säga att allt är fint och bra?

Läs texten Att hitta sin röst av Eva Tuvhav Gullberg här.

Se videon med Karin Mamma Andersson, 25 min, Paintings as Weapons. Den är på svenska.

Karin Mamma Andersson – Paintings as Weapons

Vilka tankar har konstnären kring sitt eget behov av att uttrycka sig som barn?

Får du några tankar kring hur vi behöver bemöta barnens uttrycksbehov utifrån det konstnären berättar?

Nedslag:

00:24

Hur tänker konstnären kring sin miljö? Kan man dra paralleller till barnens avdelning och lärmiljöer? Ert makerspace?

05.10

Konstnären hade bildspråket som sitt första språk. Fler barn kanske fungerar likadant. Vad får du för tankar om det vad gäller undervisning?

13.40

Konstnären har samlat på bilder sen hon var barn. Varför tror du hon gjorde det?

22.05

Konstnären har sedan hon var barn dragits till det sotiga och det sorgliga men inte till våld och skräck. Hur skulle du beskriva skillnaden? Erbjuder vi barnen estetiska uttryck, exempelvis bilder, musik, böcker, som uttrycker det som är svårt, det mörka och sorgliga? Hur skulle barnen själva kunna uttrycka dessa sidor i estetiska uttryck, analogt eller digitalt?

Vad säger läroplanen Lpfö 2018 om estetiska uttrycksformer?

Går det att koppla ihop det konstnären talar om med det som formuleras i läroplanen?

Kapitel 1

”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.”

Kapitel 2.2 Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Uppgift: Strukturera föremål

Syfte: Träna seendet för att upptäcka sitt eget uttryck

Material: Ett svart papper, 10 olika naturföremål, kamera

Med hjälp av naturmaterial och ett papper ska du träna ögat att hitta ett uttryck/en komposition som du känner att du tycker om. Det ska inte vara föreställande. Det finns inte heller något rätt eller fel, bara ditt eget uttryck och din egen känsla att du gillar hur föremålen ligger placerade i förhållande till varandra.

Plocka 10 olika naturföremål som kan få plats på ett svart A4-papper så att det ändå finns mellanrum mellan dem. Det kan vara en kotte, en liten sten, ett litet blad, en blomma, ett tallbarr o s v. Om du inte har tillgång till naturmaterial kan du välja 10 små föremål som finns i din närhet. Och har du inte ett svart papper ta ett vitt.

Arrangera nu de 10 olika föremålen på ett sätt som du känner att så här vill jag att det ska vara. Testa genom att flytta runt föremålen så att du skapar minst 5 olika varianter. Du behöver inte limma fast föremålen! Dokumentera de 5 olika varianterna. Välj sedan ut den komposition som du gillar bäst.

Dela med dig av den. Om du lägger ut det på sociala medier tagga det med #makersbg så hittar man det.

Evas skrotsamling
 • Hur bemöter och utmanar vi barns estetiska uttryck? Hur ser det ut på din förskola?
 • Vilken status har de?
 • Hur förhåller vi oss till begreppen fint/fult, dåligt/bra och skönhet/kvalité i förhållande till det barnen skapar eller uttrycker?
 • Vilket förhållningssätt behöver vi ha för att hjälpa barn att få sina ”röster” hörda genom de estetiska uttrycken?
 • Vad krävs av oss som pedagoger?

Presentation av våra kompositioner. Hur gick dina tankar? Lärdomar?

Fortsättning på temat

Workshop med Matisse som förebild – med sax och papper formar vi figurer och diskuterar.

 • Att tänka i process
 • Barns utvecklingszoner
 • Bemöta och utmana barns estetiska uttryck
 • Lustfyllt lärande – allvar – respekt

Vad kan nästa steg vara?

Workshop med Matisse som förebild

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *