Sphero Bolt

Jonna Åström, barnskötare på Pjäsbacken, skriver här om sitt första möte med roboten Sphero Bolt. Ett möte där de testade att programmera, måla med roboten och kanske viktigast av allt – samtala...

e-sömnad i förskolan

Nadia Westerberg, förskollärare och makerpedagog på förskolan Pluto, skriver här om sitt arbete med textil och e-sömnad och hur man kan jobba med det i förskolan och inom ramen för Lpfö18. Detta...

Projekt digital ateljé

Förskolan Pluto, med makerpedagogen Nadia, beskriver här processen och arbetet med att designa om delar av deras lärmiljö med mer definierade ytor för att jobba med digital kompetens, MIK (Media- och informationskunnighet)...