Knuttes hus – material och designmallar

I samband med att enheten Golfängarnas förskolor skulle jobba med ett språkstärkande arbete kopplat till Knuttes Hus fick Kvasar ett uppdrag av Rektor Camilla Ekfeldt att ordna en serie av workshops kopplat till design av lärmiljöer och högläsning.

Boken Knuttes Hus av Barbro Lindgren med illustrationer av Emma Adbåge köpets in, och packades ned i kitt med designmallar, lego, löst byggmaterial samt Duplo-djur och legofigurer.

Del 1: Utbildningsdag med lekfull designworkshop kopplad till boken Knuttes Hus (maj)
Del 2: Design av lärmiljöer på förskolorna (HT24)
Del 3: Utvärdering av lärmiljöarbetet (HT24-VT25)

Lådor med material för workshop kring Knuttes Hus
Lådor med material för workshop kring Knuttes Hus

Designmall

Syftet med designmallen är att guida personalgruppen genom en lärandeprocess kopplad till boken, samt att få dem att visualisera en lärmiljö på sin förskola där de levandegör vissa teman ur boken och manifesterar dem på avdelningen.

  • Steg 1: Välj fokusord, beskriv visionen av lärmiljön i ord samt göra en snabb skiss av miljön. Ta även med Tillgänglighetsmodellen från SPSM
  • Steg 2 var att ringa in fokusordet, teman samt BTE (Bas – Tillägg – Expansion) utifrån den bild som de blev tilldelade.
  • Steg 3 var att utifrån det material som fanns i lådan designa en miljö när berättelsen och fokusordet levandegjordes.
  • Steg 4 vernissage och reflektion där grupperna presenterade sina tankar, miljöer och upplägg

Workshop

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *