Bas – Tillägg – Expansion

För att enkelt visa på vad förskolorna i Sundbyberg menar med digital kompetens har vi valt att jobba med Linda Linders Solfjäder-modell där man delar upp ett område med Bas, Tillägg och Expansion.

Det blir ett enkelt sätt för oss att visa på vad vi menar med ‘adekvat digital kompetens’ och skapande med IT i Sundbyberg samt hur vi ser att barn och pedagoger dels kan utvecklas naturligt med en kunskapsprogression eller utifrån intresse lägga till eller expandera en frågeställning.

Version 0.5 av förskolornas Solfjäder inom digital kompetens och skapande med IT

Bas

Green-Screen

Analog programmering

Mikroskop

Problemlösning med Lego

Källkritik

Tillägg

Green-Screen och naturvetenskap

Programmering med Beebots/Bluebots

Mikroskop utomhus

Programmering med Lego WeDo

Källkritik med Nätis

Expansion

Green-Screen och källkritik

Skapa egna labyrinter och programmera varandra

Experiment med ljud och mekanik med hjälp av Lego WeDo

Mikroskop och estetik