Bas – Tillägg – Expansion

För att vi på ett likvärdigt sätt ska arbeta med digital kompetens i förskolan i Sundbyberg har vi valt att jobba med Linda Linders Solfjäder-modell och begreppen Bas, Tillägg och Expansion.

Det blir ett enkelt sätt för oss att visa på vad vi menar med ‘adekvat digital kompetens’ och skapande med IT i Sundbyberg samt hur vi ser att barn och pedagoger dels kan utvecklas naturligt med en kunskapsprogression eller utifrån intresse lägga till eller expandera en frågeställning.

Dessutom blir det en naturligt sätt att jobba med tillgänglighet och alla barns rätt att få möjlighet att möta dessa områden under sin dag i förskolan. Kopplat till varje område finns bildstöd och exempel på hur man kan designa sin lärmiljön för att möta barngruppen – oavsett ålder på barnen.

Samtliga filmer ligger på Youtube, Teams och Pedagog Sundbyberg

Bas

Källkritik

Mikroskop

Multimedia

Analog programmering

Digital programmering

Teknik & Mekanik

Tillägg och Expansion

Kommer senare…