Bas – Tillägg – Expansion

För att vi på ett likvärdigt sätt ska arbeta med digital kompetens i förskolan i Sundbyberg har vi valt att jobba med Linda Linders Solfjäder-modell och begreppen Bas, Tillägg och Expansion.

Det blir ett enkelt sätt för oss att visa på vad vi menar med ’adekvat digital kompetens’ och skapande med IT i Sundbyberg samt hur vi ser att barn och pedagoger dels kan utvecklas naturligt med en kunskapsprogression eller utifrån intresse lägga till eller expandera en frågeställning.

Basområden för digital kompetens i Sundbybergs

Dessutom blir det en naturligt sätt att jobba med tillgänglighet och alla barns rätt att få möjlighet att möta dessa områden under sin dag i förskolan. Kopplat till varje område finns bildstöd och exempel på hur man kan designa sin lärmiljön för att möta barngruppen – oavsett ålder på barnen.

Samtliga filmer ligger på Youtube, Teams och Pedagog Sundbyberg

Bas

Analog programmering:

Digital programmering

Källkritik

Mikroskop

Multimedia

Teknik & Mekanik


Exempelmiljöer

Här följer exempelfoton på hur man kan skapa och ställa i ordning tillgängliga miljöer utifrån temat. Notera användningen av bildstöd och språkmallar i miljöerna


Analog programmering

Bluebot

Kompisprogrammering

Mönster och pärlor (Äggkartongsprogrammering)

Påklädnings- och tvättinstruktioner

Miljöbilder


Digital programmering

Bluebot

Lightbot

Loopimal

Scratch Jr

Miljöbilder


Källkritik

Green-Screen

Nätis

Sagan

Miljöbilder


Mikroskop


Multimedia

Ljud, bild och video

Projektorn

Polyglutt

Miljöbilder


Teknik & Mekanik

Kulbanan

Lego och duplo

Robotik

Miljöbilder