Makermindset och ramverk för lärande

I genomläsningen av boken Design, Make, Play kan vi läsa flera praktikers, forskare, lärares och beslutsfattares forskning, erfarenheter och åsikter inom STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), makerkultur och ”skapa med IT”. En av författarna, Margaret Honey chef för New York Hall of Science, förklarar i en intervju deras inställning till STEM och att allt utforskande skall vara:

  1. Upplevelsebaserat
  2. Hands-on
  3. Problemcentrerat

Deras devis för boken är…

”Design to discover, Make to create, Play every step of the way.”

I kapitel 5 ”It looks like fun, but are they learning?” (pdf) beskriver personer från vetenskaps- och upplevelsemuseet Exploratorium (M.Petrich, K. Wilkinson, B.Bevan) sitt förhållningssätt till STEM, deras designpraktik samt det raster och ramverk som de använder för att identifiera lärande hos besökarna.

På många sätt kan vi känna igen oss i deras fråga, barnen och vuxna i våra verksamheter i Sundbyberg verkar i hög grad engagerade men lär de sig något? Så vi har tagit oss an uppgiften att skärskåda vår praktik lite närmare, och vi kommer att börja med att låna materialet från Exploratorium. Det här är ett arbete som kommer fortgå under hela nästa läsår.

Indikatorer på lärande från Exploratorium

Indikatorer för lärande och makermindset

En första skiss på ett översatt material till makerpedagogerna i Sundbyberg.

Något som författarna till kapitlet vill påvisa är att om man designar miljöer och tillåter lärande utifrån olika koncept, något som är mer än bara reproducera fakta och färdigheter utan kontext, med projekt och uppgifter som engagerar och bygger på såväl läroplan som de färdigheter som värderas – kan man både ha roligt, hög grad av engagemang och effektivt lärande.

Praktikfall

En första fika för att diskutera ramverket utifrån två makerpedagogers arbete. När arbetet dragit igång med makerpedagogerna igen så kommer vi att fortlöpande dokumentera arbetet här.