Legovägg

Seymour Papert, programmering och legoväggar

Bakgrund

Per Falk på Kvasar Makerspace har under tid följt MIT Lifelong Kindergartens och MIT Media Labs arbete med Lego och olika tillämpningar av materialet. Ett samarbete som Seymour Papert, professor på MIT, gjorde känt med sitt revolutionerande programmeringsspråk Logo, där Lego blev en av varianterna av språket, en av föregångarna till programmeringsmiljön Scratch.

Forskning och empiri

Det finns såväl forskning som bred erfarenhet från museum och upplevelsecenter där de jobbat med Lego som ett material för att undersöka t ex matematik, mekanik och problemlösning. Lego är en produkt som de flesta har en relation till, det är enkelt att jobba med samt går att foga samman med annat material.

Design, Make, Play där Jennifer Zosh (Pennsylvania State University) beskriver byggprojekt i The Ultimate Bloc Party där LEGO varit centralt i deras innovationsprocess med barnen.

I boken Lifelong Kindergarten beskriver Mitch Resnick (MIT) deras långa arbete med LEGO, för såväl vuxna som barn, där en lekfull approach till innovation och skapande gör just detta material förekommer så ofta i deras exempel.

Exploratorium (USA) är ett museum för vetenskap, teknik och konst där LEGO finns med bland deras material när de gör utställningar eller skapar interaktiva miljöer. Här är fotoalbum från deras LEGO AUTOMATA samt från deras LEGO WEDO Musikmaskiner.

Syfte

I vår strävan efter att bygga miljöer som är multifunktionella, med ytor som bjuder in till interaktion och upplevelser samt kan växa med utmaningen – breda väggar, lågt golv, högt tak – gillar vi verkligen att jobba med lego på höjden.

Det finns så många möjligheter i materialet och lika många ingångar till våra läroplaner. Här kan barn, elever och vuxna jobba med sin finmotorik, samarbetsförmåga, innovationsförmåga, teknik och mekanik – dessutom är miljön öppen för att bjuda in annat material som 3D-printade kugghjul, motorer från Lego WEDO eller en vägg för att lära ut maskinkod med svarta och vita kvadrater.

Lego ”Maker” från WeDo 2.0 MAKER-aktiviteter – låg- och mellanstadiet (pdf)

En hälsning till processledarna på Kvasar från okänd pedagog eller student

Exempel

Duplovägg
Legovägg med konstteam
Kulbana
Jobba med kugghjul och Lego WEDO

Duplovägg

Duplo som man kan bygga vertikalt väcker intresse och bjuder även in till upptäckande av mönster, bygga efter instruktioner eller t ex kulbana och vad som händer när man släpper golfbollar nedför banan.

Syfte

Att låta barnen anlägga en förståelse av problemlösning, logik och att bygga efter instruktioner. Det kan vara laminerade mönster och mallar där barnen skall efterlikna konstruktioner, sätta djur i en viss ordning eller placera färga duplobitar enligt instruktion.

Dessutom kan barnen vid intresse utmanas i grundläggande konstruktion och teknik när man tillsammans bygger mer avancerade kulbanor för att få en golfboll att röra sig på önskat sätt och nå ett mål.

Legovägg med konsttema

Lego och konst

Att låta konsten ta plats på väggen där barnen kan inspireras av klassiska konstnärer.

Syfte

Att låta barnen undersöka färg, form och kopiera klassiska konstnärers uttryck. Samtala om konst och geometri, samt att låta inspirationen gå mellan legoväggen och att testa att avbilda samma uttryck i våtateljén.

Legotema inspirerat av konstnärerna af Klint och Kandinsky

Kulbana på legoväggen

Barnen prövar sin hypotes

Dra nytta av Legots möjligheter till kopplingsförmåga med väggens höjd och tyngdlagen för att låta barnen upptäcka och konstruera egna kulbanor.

Syfte

Det blir väldigt konkret problemlösning för barnen när de står framför kulbanan – fungerar inte hypotesen så åker kulan ned i marken och man tvingas till att modifiera sitt upplägg. Hela tiden uppstår nya utmaningar och möjligheter, och det är även lätt för pedagogerna att designa nya och spännande upplägg. T ex:

  • Kulan skall ta lång tid på sig för att ta sig ned
  • Endast två trälister får användas
  • Ett redan monterat rör, på en viss position, måste användas

Och det är mycket lätt att få in läroplans mål inom teknik, mekanik och problemlösning när man jobbar med detta.

Exempel på olika kulbanor

Jobba med kugghjul och Lego WeDo

Med Legoväggen öppnar sig möjligheten att dra nytta av väggens överskådlighet när man bygger vertikalt. En intressant möjlighet är att blanda lego med annat material, och lära barn att blanda olika material eller konstruera eget material för att lära sig mer om mekanik, teknik via kugghjul.

Exemplet ovan använder kugghjul som är 3D-printade i verkstaden och vi har använt ritade kugghjul från Thingiverse, men då vi ville ha kugghjul med ett hål i mitten för att få smidigare och lättare snurr på dem så ritade vi en egen.

Kugghjul med 128 kuggar.stl (zip)

Syfte

Här handlar det om att blanda olika material och lära sig grunden inom mekanik och maskiner. Med hjälp av kugghjul kan man driva olika typer av lösningar, men även jobba med problemlösning när man behöver pyssla ihop kugghjulen på rätt ställe för att driva allt ifrån vinkande armar, linbanor till hissanordningar.

Dessutom finns denna dimension av att lära barn att skriva ut material och lösa problem med hjälp av 3D-printern, där de kan lära sig tidigt att viss typ av digital kompetens ökar ens problemlösningsförmåga.

Läs mer om Lego WeDo och våra projekt på vår materialsida.