Pedagogisk idé

På makerspace så har vi en idé om att Material, Metoder och Verktyg är lika viktiga, och att alla delar i lärandet kring besluten, skapandeprocessen samt diskussionen om delarna och helheten är...

Legovägg

Seymour Papert, programmering och legoväggar Bakgrund Per Falk på Kvasar Makerspace har under tid följt MIT Lifelong Kindergartens och MIT Media Labs arbete med Lego och olika tillämpningar av materialet. Ett samarbete...

Lärlabb mikroskop

Foto: ”Even a Red Leaf is Not All So Red up Close” by cogdogblog is licensed under CC0 1.0 Varmt välkomna till premiären av Lärlabbet med fokus på mikroskop. [perfectpullquote align=”full” bordertop=”false”...