Lärlabb mikroskop

Foto: ”Even a Red Leaf is Not All So Red up Close” by cogdogblog is licensed under CC0 1.0

Varmt välkomna till premiären av Lärlabbet med fokus på mikroskop.

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]KVASAR lärlabb är ett initiativ och en utvecklingsmiljö för de kommunala förskolorna och dess pedagogisk personal vars syfte är att mer långsiktigt och processorienterat jobba med de didaktiska frågorna och digital kompetens.[/perfectpullquote]

Vi kommer att under ett antal träffar undersöka möjligheterna och utmaningarna med mikroskop, förstoringar och projiceringar inom ramen för vårt uppdrag i förskolan och Lpfö18.

 

Målsättningen

Målsättning med lärlabbet är att ge utrymme för en specifik fråga eller problemformulering. Där gruppen, under ledning av processledare, formulerar och undersöker en hypotes kopplad till frågeställningen. Under processen är målet att dokumentera alla erfarenheter, insikter och läroplanskopplingar. Efter avslutad process dokumenterar pedagogerna detta för att fler i och utanför kommunen kan ta del av en framväxande praktik kopplad till just denna frågeställning.

 

Tidsplan

Introduktion: Torsdag den 29/8 kl. 8:30-10:30

Hypotes: Tisdag den 17/9 kl. 8:30-10:30

Feedback-loop: Onsdag den 2/10 kl. 8:30-10:30

Reflektion: Torsdag den 24/10 kl. 8:30-10:30

Avslut: Onsdag den 13/11 kl. 8:30-10:30

Första tillfället kommer vi att vara på Eddagårds förskola.

 

Modell

Lifelong Kindergarten groups kreativa process från boken med samma namn

Mitch Resnick är professor på MITs labb Lifelong Kindergarten där de bland annat utvecklar ny teknologier med en kreativ process som inspirerats av förskolans kreativitet, innovation och lärande. De har många tankar kring barns lärande, lek och kreativitet som kommer att ligga till grund för vårt arbete i lärlabbet.

Han beskriver bland annat barnens lärande när de bygger med torn och klossar hur de upptäcker struktur och stabilitet genom leken. Eller när de håller på med fingerfärg hur de lär sig grunden i färglära för att hitta färgnyanser. Han påpekar i en intervju ”How kindergarten got it right” och i sin bok Lifelong Kindergarten hur barnen lär sig om den kreativa processen. Hur börjar man från en idé och gör det till något större? Hur man kan fantisera och drömma om något, leka med idén, dela och involvera barngruppen i den, och fortsätta att testa och utveckla idén baserad på de erfarenheter som kommer fram?

 

Deras kreativa och cykliska process av skapande (maker), samarbete och vidareutveckling – ligger till grund för deras modell ”the creative learning spiral”. Det är en aldrig avstannande loop av fantasi och inbillningskraft, skapande, lek, samarbete och delning, reflektion … och så startar processen om och går runt runt runt.

Tillsammans kommer att vi att utforska mikroskopen med hjälp av denna modell, och tillsammans kommer vi att göra det här inspirerande, lärorikt och lustfyllt!

Vi kommer att utrusta er med ett kit av mikroskop och övrig rolig utrustning från Hands-on science redan första tillfället.

Ni är så välkomna!

/Pelle och Amanda

3 Kommentarer on “Lärlabb mikroskop

  1. Ska bli så spännande och lärorikt med träffarna kring mikroskopen, ser verkligen fram det här !
    Ses den 29 september /Liselotte

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *