Att utmana och utmanas

Barnskötaren Ewa Söderström på förskolan Eddagård ville ta hjälp av oss på Kvasar för att bygga en studio på förskolan Eddagård. Vi har följt projektet från hypotes till de första testen och...

Rymddrakarna dansar…

B Barnskötaren Ewa Söderström på förskolan Eddagård vill ta hjälp av oss på Kvasar för att bygga en studio på förskolan Eddagård. Vi kommer följa det här projektet från hypotes till de...

3D-skrivare i förskolan

Kan en 3D-printer fungera som ett verktyg bland andra i förskolan, till exempel i undersökandet av former? Vilka fördelar och nackdelar har den jämfört med andra verktyg och material, och hur introducerar...