Processledning kring programmering

(Bild från Väsby Makerspace (CC-BY-NC 4.0)

Lärlabb kring programmering och Bluebots

KVASAR har smygstartat sina lärlabb med de fyra IKT-ombuden från enheten Ekbacken, Karusellen och Lekplatsvägens förskolor. Det är Janina, Sabina, Anneli och Evelina som står redo att pröva ut material och metoder för att jobba med programmering i förskolan.

Tanken är att de skall hjälpa till att designa ett kit och låda för bluebots.

Vi har haft två möten där vi diskuterat bakgrund, läroplansmål och hur man kan jobba med begrepp som:

  • Sekvenser
  • Stegvisa instruktioner
  • Debugga / Felsöka
  • Instruktioner / Abstraktioner
  • Symboler

Frågeställningar

De frågeställningar som deltagarna önskar undersöka är följande:

  • Att få barnen att förstå processerna bakom programmering via projektet Tigerjakt
  • Jobba med sekvenser och stegvisa instruktioner utomhus
  • Introducera symboler och stegvisa instruktioner på en småbarnsavdelning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *