Makerpedagoger

Som ett led i arbetet med adekvat digital kompetens, skapande med IT och att öka förståelsen för en omvälvande samtid satsar nu de kommunala förskolorna i Sundbyberg på en specialistgrupp  – makerpedagoger. I vår strävan efter ökad likvärdighet och ökad kompetens när det gäller att blanda uttryck som estetik och teknik, får denna grupp processledning och stöd av Kvasar.

En utvald pedagog per enhet

Det är en utvald pedagog per enhet:

Oskar (Klippan), Ann-Louise (Blåklockan), Evelina (Karusellen), Sofia (Vargen), Josefin (Västra Brotorp), Aicha (Milot), Ewa (Eddagård) och Nadia (Pluto).

Uppdrag: Makerpedagog

Uppdragsbeskrivningen är i dagsläget formulerad så här:

  • Makerpedagogen skall agera länk mellan förskolornas enheter och Kvasar Makerspace. Så att det blir ett konstant flöde av idéer, energi och material i båda riktningarna. Stimulera till nyskapande och innovativt bruk av digitala och analoga verktyg, och dokumentation och spridning av denna praktik – i och utanför sin enhet.
  • Makerpedagogen deltar i Kvasar Makerspace processledning 1 ggr/månaden, samt blir inbjuden till nätverksträffar, konferenser och kan även få representera staden i dessa sammanhang.
  • Makerpedagogen blir delaktig i den fortsatta designen av Kvasar Makerspace lärmiljöer och erbjudande.
  • Makerpedagogen har en årlig budget på 5000 kr

Vi hann samlas en kort stund i förra veckan för att formera gruppen, presentera oss för varandra samt gå igenom uppdraget och vad det faktiskt kan innebära. Sedan gick vi igenom denna första version av makerkit, där planen är att ständigt bygga ut och definiera om den. Dessutom fick de sina laserskurna maker-smycken av trä!

Makerpedagogerna får sin julklapp!

Här finns fler blogginlägg om dem i aktion och under menyn ‘Makerpedagoger’ finns information om makerkit, modeller och forskning.