Pedagogisk idé

På makerspace så har vi en idé om att Material, Metoder och Verktyg är lika viktiga, och att alla delar i lärandet kring besluten, skapandeprocessen samt diskussionen om delarna och helheten är minst lika viktiga och ibland viktigare än just slutprodukten.

Citatet nedan är från boken Design Make Play – Growing the next generation of STEM innovators. Det är skrivet av personer från Exploratorium i USA och deras öppna makerspace, citatet beskriver deras kunskapssyn och hur de designar för lärande.

Makerspace som en helhet

How we design for learning

Exploration in the Tinkering Studio is driven by the learner, but it is inspired and informed by the setting: by the materials made available in the studio and by the architecture of how it is made available; by the active work of others in the space; by the archaeological residue of projects left by earlier visitors; and by modeling and participation of tinkering facilitators, as well as community makers and artists who work in residence for changing periods of time. The environment and activities are surprising, whimsical and aesthetically compelling – the draw people in, get them going, and keep them engaged through their open-ended and continually complexifying nature.

Design Make Play . s54 – It looks like fun, but are they learning?

Citat fångar verkligen hur vi arbetar med pedagoger och barn på Kvasar, hur miljön samverkar med material, verktyg och metoder. Hur kvarlämnade spår, som arkeologiska lämningar, av en barngrupp är viktiga igångsättare för andra och hur Mitch Resnicks tankar om låga trösklar, högt tak och breda väggar har blivit det raster som vi ser på all verksamhet och våra miljöer.

Våra tre dimensioner från Lifelong Kindergarten

Lågt golv – miljön skall bjuda in och gärna vara självförklarande

Högt tak – lärandet måste kunna växa med ens projekt där nya material, verktyg eller metoder kan erbjuda nya höjder och möjligheter

Breda väggar – ett brett sortiment av verktyg och metoder för att kunna erbjuda alternativa vägar för projektet

Tittar man på t ex lärandet vid legoväggen, experimenten vid kulbanan eller konstruktionen av tramsbottar så kan man se alla dessa principer levandegöras där barn och vuxna tar intryck av tidigare kreationer, jonglerar olika metoder, verktyg och material – och på olika sätt prövas Mitch Resnick tre principer där det skall vara lätt att komma igång, det skall finnas flera olika sätt att skapa och förverkliga sin idé – samt när man återvänder gott om utrymme att växa och vidareutveckla sina idéer.

”Tänk med händerna, lyssna med ögonen”

Citat och motto från Lego