Digital kompetens

(Flicka med diod. Foto : Rickard Kilström 2017-02-22. All rights reserved.)

Det här är en resurssida för pedagoger, chefer, studenter och vårdnadshavare i Sundbyberg. Här samlar vi material som har att göra med digital kompetens och digitala verktyg.

Nedan finns såväl viktiga definitioner av begrepp, som pedagogiska och didaktiska satsningar som just Sundbybergs förskolor gör samt tips till vårdnadshavare som undrar mer.

Rubriker:

Digital kompetens och makerspace – läroplanen, begrepp och definitioner

Bas, tillägg och expansion inom digital kompetens och skapande med IT

Förhållningssätt och frågor från vårdnadshavare