Makerfesto

Mark Hatch skrev år 2013 boken Maker movement manifesto där han la ut texten om en rörelse som började ta fart och form över världen – makerrörelsen. I den boken publicerade han även ett manifest för rörelsen.

Principer och riktlinjer som han ansåg vara viktiga för de fysiska och virtuella platser där intresserade ”makers” träffades och delade kunskap, verktyg och yta.


Makertjej översätter den till svenska

En tid senare översätter och omformulerar det svenska makernätverketMakertjej manifestet till svenska.

Ett makermanifest för Kvasar

”In the spirit of making, I strongly suggest that you take this manifesto, make changes to it, and make it your own. That is the point of making.” – Mark Hatch

Vi på Kvasar tycker principerna från Mark Hatch och Makertjej går hand i hand med läroplanen och vårt uppdrag. Vi bygger gärna vidare på idéer och material från andra, särskilt från ett så kompetent nätverk som Makertjej.

Play – Lekfullhet

Något som känns extra angeläget för oss på Kvasar är just det lekfulla förhållningssättet till material, verktyg och teknik – samt att miljön inbjuder till trygghet och lek. Dessutom ligger dessa tankar i linje med Lifelong Kindergartens fyra Pn.

Project, passion, peer and play.

Vi kommer att pröva ut dessa förhållningssätt med våra kollegor i Sundbyberg under 2019, och så får vi se hur dessa principer fungerar för oss.