AI i förskolan

Samverkan med Helsingborg kring AI

Sundbybergs kommunala förskolor har gått in i en mycket spännande samverkan med Skol- och Fritidsförvaltning i Helsingborg Stad kring utveckling och tillämpning av AI i förskolan.

Tanken är att undersöka möjligheten att använda en AI (artificiell intelligens) för att generera innehåll och undervisningsmaterial till våra förskolor. Helsingborg har sedan tidigare en intressant plattform i form av Laiban, och Sundbyberg undersöker just nu vad vi tillsammans kan åstadkomma för att skapa intressanta och relevanta undervisningsupplägg för barnen.

Bilder som programmet kan generera utifrån geometriska former.

Syfte med utveckling

Vi har flera syften med detta:
1. Offentlig verksamhet behöver själva undersöka hur AI och maskininlärning kan påverka oss, samt se vilka fördelar verksamheten kan tänkas ha
2. Utifrån flera samtal med forskare som Lena Hylving, Linda Mannila och Anna Åkerfeldt vill vi lära oss mer hur AI-beredskap, källkritiska förhållningssätt, tillgänglighet samt likvärdighet inom ramen för Lpfö18 och vårt uppdrag inom förskolan kan se ut
3. Vi har redan ett viktigt strategisk arbete tillsammans med SPSM kopplat till språk, tillgänglighet och demokrati. Vilka för- och nackdelar kan vi se med AI?

Exempel

Alphatest av funktionen

Avsiktsförklaring

Båda parter har skrivit en avsiktsförklaring som ramar in ambitionen att fortsätta verka för samhällets och barnets bästa, samt att fortsätta dela med oss av vårt material och våra tankar.

Vi är överens om att dela all kod och material som utvecklas i samarbetet och att samtliga parter går in i ett gemensamt ägande vars syfte är att också fortsätta driva det inom ramen för offentlig verksamhet. Vi är överens om att erbjuda upphovsrättsfri licens för vår gemensamma utveckling till andra intresserade men med förbehåll att koden ska vara utifrån Creative Commons Licensen CC-BY-NC. Därför uppmuntrar vi samtidigt andra förskolor att använda, sprida, modifiera och bygga vidare på den gemensamma utvecklingen. Vi är fast beslutna att detta gemensamma utvecklingsprojekt inte kommer att kapitaliseras av någon part då vi hoppas att detta är det mest rättvisa sättet att uppmuntra öppen innovation och att främja tillgängligheten till högkvalitativ utbildning i skolväsendet.

Länkar till mer information

Information på kommunens hemsida:
Sundbybergs stads förskolor satsar på AI

Om Laiban:

https://laiban.helsingborg.se/

Om Stable Diffusion:

https://stablediffusionweb.com/