Jobba hos oss

Medarbetarna med deras olika profiler är vår främsta tillgång och styrka.

Vi jobbar med stort hjärta och massor av nyfikenhet tillsammans med verksamheterna i Sundbyberg där meningsfulla relationer med barn, pedagoger och rektorer är det viktigaste för oss. Därför tror vi att vårt engagemang och budskap måste beröra och nå målgruppen.

Hos oss är det högt i tak, breda väggar och låga trösklar som Mitch Resnick på MITs Lifelong Kindergarten brukar säga. Vi gillar galna idéer och vi vågar växa med utmaningen, vi ser även till att erbjuda en bredd av lösningar på problemen samt att vi vill ha en miljö som är inbjudande, varm och som får anställda och besökare att känna sig trygga i sitt utforskande.

Kvasar kommer att växa och vi har som ambition att fortsätta utvecklas och vara en aktiv part i samhällsutvecklingen och utformningen av framtiden. I nuläget finns ingen ledig tjänst, men vi ser framför oss att anställa flera personer under 2024.

Att jobba på Kvasar

Att jobba som processledare eller makerpedagog på Kvasar är ett jobb som är ombytligt i sin natur där arbetsdagen kan innehålla allt från att 3D-printa material till en workshop, hjälpa en barngrupp att programmera lego-robotar, måla och sedan montera sensorer i en lärmiljö eller kanske vara ute och auskultera förskolepedagoger under en hel dag i deras arbete med digital kompetens.

Även om alla har sin profil och sina specialiteter krävs det ett förhållningssätt till uppdraget och att se verksamheternas behov främst hos alla på Kvasar.

Att gå från idé till handling

Vi vill se dig utvecklas, och för att fortsätta stötta och få andra att utvecklas, kommer vi att satsa på dig och ditt lärande. Vi ser därför att alla processledare på Kvasar har gått en eller flera utbildningar t ex IDEO U – From ideas to action.

Vi tycker att Sören Kierkegaard har fångat processledarens roll på ett fint sätt här: 

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””] ”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och vill egentligen bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag inte detta kan jag heller inte hjälpa någon.”

Sören Kierkegaard [/perfectpullquote]

Något för dig?

Om det här låter intressant kan du alltid maila oss på kvasar@sundbyberg.se så kan vi ta en fika, berätta mer.

Du kan alltid bifoga något arbetsprov, länkportfölj med material och ett CV. Dessutom ska alla som söker jobb hos oss designa en kort workshop på 15 minuter där du tar teamet igenom en lärprocess, för att vi skall få se dig i aktion.

Vi hörs!