Tema geometri

Utforska geometri genom geometriska former, konstruktioner, projekt och lekar.

Texten nedan är från Utforska.se.

Formerna finns överallt, inomhus, utomhus, på kroppen, på alla saker som vi ser med mer. Geometri är den matematiska principen där man bland annat studerar rumsliga förhållanden/samband mellan olika former. Ett enkelt sätt att utforska geometriska former tillsammans med barn är som i detta exempel, presentera några av de mest vanligt förekommande och grundläggande geometriska formerna. Låt barnen leta efter dessa former på olika ställen, gärna med mallen som finns att ladda ner på denna sida. Ladda hem mallen med de geometriska formerna, skriv ut och plasta in/laminera för hållbarhetens skull.

Använd med fördel den inplastade mallen utomhus och låt barnen leta efter de olika formerna i naturen och sedan jämföra sina fynd. Diskutera de olika fynden, likheter och olikheter med mer. Benämn de olika formerna efter de matematiska begreppen. Att endast säga fyrkant är inte riktigt hela sanningen då det finns flera olika slags fyrkanter som var och ett har ett eget namn. Ibland kan det vara svårt att ta med sig sitt geometriska fynd, om det skulle sitta fastspikat högt upp i ett träd. Andra fynd är lättare att bära med sig. När barnen har börjat utforska dessa geometriska former, kommer vissa av dem rätt snart att upptäcka att det mesta är gjort av just dessa former. Klockor, lego, beyblades, bord, fönster, väggar, tanklock, lampor…. Ja, allt har någon form. Detta upptäckande av de grundläggande geometriska formerna kan utforskas vidare genom att börja skapa och konstruera i 3d, måla, rita med mer. Tänk på då att formerna i 3d-format får andra namn.

Ex. Med 6 kvadrater kan man skapa en kub. Utforska geometri och matematik utomhus.

Diskutera vad som skiljer formerna åt (vad är skillnaden mellan en oval och en cirkel)? Vad händer om man delar en kvadrat diagonalt på mitten? Men framför allt leta former, gå på formjakt. Gör till exempel en formkikare av två toarullar och leta efter cirklar. Och glöm inte att du som vuxen använder korrekt begrepp, vad barnen hör dig säga tar de till sig förr eller senare. Det kan för ett barn heta fyrkant i flera år tills den dagen då barnet behöver skilja de olika fyrkanterna/fyrhörningarna åt. Detta passar bra i förskola och förskoleklass. Kan även passa i andra skolformer efter behov.

I detta tema skall ni utforska kopplingarna mellan geometri, problemlösning och verktyg som t ex 3D-skrivaren eller material som t ex Magna Tiles.

Utmaning

Visa på hur ni löser ett problem eller leker med geometriska figurer.

Ta ett foto och dela med dig av det. Om du lägger ut det på sociala medier tagga det med #makersbg så hittar man det.

Nedan så utforskar Per Falk Magna Tiles i vårsolen, och även om han inte var medveten om det i stunden, så var det just geometrin och hur formerna belystes på golvet som fick igång experimentlusten

Per Falk undersöker (”leker?”) med Magna Tiles

Det börjar med en idé

Vårt uppdrag är att undersöka dessa kopplingar och applicera det på vår egen praktik här i Sundbyberg. I det internationella projektet MakEY (Makerspaces in Early Years) kikade bland annat på problemlösning och förhållandet till materiallära.

Utifrån exemplet när Per Falk undersöker Magna Tiles, vad tänker ni om denna kreativitetsmodell från Lifelong Kindergarten? Är det skillnad på barn och vuxna?

En av anledningarna till att Magna Tiles är med i lådan är för att tänka kring geometri (och för att de är snygga på ljusbord). Men Skolverket anser att geometri är viktigt i allt från matematik till rumsuppfattning och känsla för symmetri. Vad tänker ni om det och hur går resonemangen på just din avdelning?

  • Hur tänker ni/vi kring geometri i vardagen – utan att ni ens är medvetna om det?
  • Hur tänker barn kring geometri i vardagen, om än alls?
  • Vilka problem kan man stöta på kopplat till former och hur kan man hjälpa dem att tänka geometri?
  • Vilka problem stöter man på? Hur formulerar de problemet, idén och lösningen? Vilka strategier använder de för att lösa sina problem?

Bonusfilm om projekt

I boken Lifelong Kindergarten så pratar Mitch Resnick om de fyra P:na – Projects, Passion, Peers, och Play. I denna film så fokuserar han på tankar kring projekt, hur man kan designa för lärande och hur man kan hjälpa barn att gå från en idé till skapande, lek, delande, reflektion och så idé igen.

Det här är synsätt som jag tror ni i viss mån redan har idag, men här hjälper Mitch Resnick till med att sätta det i en kontext som gör det extra viktigt idag och de samhällsutmaningar vi lever med.

  • Att tänka kreativt
  • Att resonera systematiskt
  • Att jobba kollaborativt

Att via projekten lära ut fakta och grundläggande färdigheter, och att det är kontexten och projektet som ger undervisningen och lärandet en nerv – vilket gör det levande och minnesvärt.

Om projekt, problemlösning och att använda inbillningskraft och fantasi

Kan vi få förskolan, pedagoger och barn att lösa en viss typ av problem och frågeställningar på nya sätt med hjälp av geometri, nytt material som Magna Tiles eller nya verktyg som t ex 3D-skrivaren? Det kan vara allt från delar till tågbanan, tankar om geometriska figurer i vardagen? Egentillverkade fordon eller material för att skapa en kulbana?

Reflektera själv, diskutera med dina kollegor eller varför inte prata med barnen…

Vi inleder träffen med en kort presentation av våra olika geometriska funderingar, lekar och konstruktioner.

Vi fortsätter workshoppen med att tänka kring geometri och 3D. Vi går igenom 3D-printers, arbetssätt och hur vi kan jobba med det här i förskolan.

Sida för inspiration: https://www.thingiverse.com/
Här kan man hitta och ladda ned färdiga konstruktioner.

Program som vi använder för att rita i CAD. https://www.tinkercad.com/
Mycket enkelt program för att rita i 3D.

Program som måste installeras på datorn för att jobba med Kvasar Makerspace Sindoh 3D-skrivare: 3Dwox (exe-fil)