3D-printing

Vad är det och hur fungerar 3D-skrivare?

Lite förenklat kan man säga att 3D-skrivare skapar ett objekt genom att smälta t ex plasttråd, lager på lager, ovanpå varandra och på så sätt byggs ett tredimensionellt objekt upp. Modellen finns som en digital ritning på en dator, mobil eller läsplatta med mått i höjd, bredd och längd och förs över till skrivaren. Ungefär på samma sätt som en vanlig skrivare skriver ut ett worddokument till ett papper, men med en 3D-printer så är det en ritning på ett tredimensionellt objekt som man skriver ut.

När en utskrift är igång så kan man se hur maskinen lägger lager ovanpå varandra och modellen tar form framför ögonen på användaren. Men det tar viss tid, ibland flera timmar, att skriva ut ett objekt.

Här har makerpedagogerna Ewa och Aicha skrivit två längre rapporter från deras arbete:

3D-printing i förskolan (Ewa)

Barnens 3D-printade skylthållare (Aicha)

Makerpedagogen Evelina har skrivit två perspektiv på att arbeta med 3D-skrivaren på en småbarnsavdelning och hon deltog även på konferensen Förskola21.

3d-skrivare i förskolan

Reflektioner kring 3d-printer

Ritningar

Vi lägger upp ritningar på Thingiverse, som är fria att ladda ned och bygga vidare på.

Bluebotsvans for penna