Strategi och ekosystem

I syfte att lägga en tydlig grund för hela systemet, från pedagog och chef till politik och vårdnadshavare, kring hur vi jobbar och tänkt kring digitalisering och ”vår röda tråd” så har vi gjort en film om vårt ekosystem. Denna film tar avstamp ur strategin och beslut om att jobba med makerpedagoger och att ha en kreativ verkstad som Kvasar.

Film

Dokument

Här följer de viktiga dokumenten eller det material som vi jobbar med och som filmen belyser. Samtliga dokument har CC-licens CC-BY NC

Strategisk utvecklingsplan för digitaliseringen av förskolan

Bas – Tillägg – Expansion

Tillgänglighetsmodellen

Skattningsverktyg av digital kompetens

Makerpedagogernas rapportverktyg (bild)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *