Kulbanan 2.0 – med inspiration från Exploratorium


Uppstarten av projektet

Efter att ha genomfört en bedömning av digital kompetens inom vår enhet, insåg vi behovet av att vidareutveckla användningen av teknik och mekanik samt att hitta nya metoder för att tillgängligöra lek och upptäckande inom teknikområdet. Hos oss engagerar sig barn ofta i olika kulbanekonstruktioner, antingen själva eller tillsammans med pedagoger. Dessa banor varierade från enkla konstruktioner med återvinningsmaterial och Lego till mer avancerade skapelser med 3D-printade delar och vår populära vattenkanal från Hands on Science.

Hur får vi barnen att utvecklas vidare?

logo for banner 0
Exploratorium – världens största Science Center

Men min entusiasm växte när jag bevittnade barnens kreativitet och jag sökte ständigt efter ny inspiration. Så för att fortsätta att utveckla och utmana våra barns skapande förmågor söker jag ständigt efter ny inspiration, och en av mina favoritkällor är Exploratorium där jag alltid hittar spännande projekt och idéer som kan anpassas för våran egen kontext.

En särskilt intressant idé var deras utveckling av den klassiska kulbanan. Denna gång med fokus på många lösa delar som kräver samarbete, och med en tydlig idé om ökad tillgänglighet och med större byggblock lämpliga för yngre barn.

MakerCase

Här kunde jag verkligen dra nytta av utrustningen på Kvasar Makerspace med laserskärare, verktyg och material. Efter att ha skapat en ritning på tornen i MakerCase, kunde jag enkelt ladda ned ritningen, och sätta igång med att konstruera torn.

En bild på ritningar av konstruktioner från Makercases
Hemsida för ritningar av lådor – MakerCase

Under processen med att skapa ritningar deltog flera barn. De blev nyfikna och glada över restprodukterna, cirklarna, från tornen. Ett av barnen frågade nyfiket om laserskäraren även kunde skapa hjärtan. Underbar spontan fråga som fyllde mitt hjärta med glädje och entusiasm. Jag skapade snabbt en ritning i Word på ett hjärta och skrev ut – vilket barnen senare smyckade ut och behöll som minne från utflykten till verkstaden. Barnens engagemang och nyfikenhet är en verklig drivkraft för mig som pedagog, det är dessa ögonblick av glädje och upptäckt som gör skapandet tillsammans med barnen verkligen meningsfulla och berikande.

Problem och lösningar under konstruktionen

En intressant tanke kom upp: Vad händer om kulorna ramlar ner på botten? Vi behöver ju på något sätt att få ut kulorna. Efter lite kreativt tänkande kom vi på idén att skapa ett slags ”råtthål”. Det kändes som en praktisk lösning för att hantera det potentiella problemet.

Kulbanans design och dess pedagogiska värde

Banan designades med hål på alla sidor för att möjliggöra olika konstruktioner, både raka, vinklade. och med lutning. Under test med barnen insåg vi behovet av att justera banan för att förhindra att kulorna glider igenom. En lösning var att skapa stopp av kartong, vilket jag sedan anpassade och skar ut med laserskäraren.

Eftersom banan är av relativt stor storlek möjliggör den för att många barn kan utforska den samtidigt. Den generösa dimensionen skapar en social och delaktig miljö där flera barn kan samarbeta och dela upplevelsen av att skapa och experimentera med banan. Dess modulära design tillåter olika konfigurationer, vilket stimulerar barnens kreativitet och problemlösningsförmåga.

Små utmaningar och stora framgångar

Den modulära designen gör det också möjligt att bygga banan i flera olika utföranden. Genom att erbjuda variation i banans uppbyggnad stimuleras barnens kreativitet och problemlösningsförmåga när de experimenterar med olika konfigurationer. Det öppnar upp för en dynamisk och föränderlig lekmiljö där barnen har möjlighet att ständigt utforska nya aspekter av banan.

Jag har även skapat en mindre bana där flera olika problem uppstod. Min tanke var att använda hushållspappersrullar, men själva hållaren var för bred så kulorna åkte hela tiden utanför. Då jag redan klistrat ihop den så det blev att använda en hålsåg för att göra ett större hål. Och då blev hushållspappersrullarna för små. En idé var att använda tennisbollsrör, men när jag skar bort botten kunde man inte trä dem på varandra. Tredje alternativet blev ett papprör jag hittade och det passade perfekt.

Kulbanelandskap och problemlösning

Tillsammans med barnen skapades en dynamisk och kreativ lärmiljö genom att bygga upp olika kulbanelandskap. Det var banor för att samla kulor, eller för att bygga högt eller långt. Eller en annan grupp barn som byggde en lösning för att dirigera kulorna åt olika håll. Den spontana utvecklingen av tunnlar skapar en fascinerande dynamik där barnen testade olika teorier om hur kulorna kan röra sig genom konstruktionerna.

Den spontana utvecklingen av tunnlar skapar en fascinerande dynamik där barnen testade olika teorier om hur kulorna kan röra sig genom konstruktionerna.

I några av de senare testen stärktes inte bara tekniska färdigheter utan också förståelsen för fysik när barnen skapade hopp och designade banan så att kulorna rullade upp för krön och ner i längre och mer komplexa tunnlar.

Barnen genomförde tester med kulor av olika storlekar och noterade tydliga skillnader i deras rörelsemönster. Det blev uppenbart att de större och tyngre kulorna hade en tendens att rulla betydligt snabbare än de mindre. Deras spontana uttryck blev. ”kulan smashade” när kulan ändrade riktning i banan.

Reflektion och framtid

Det mest anmärkningsvärda var den fantastiska lärmiljön som växte fram organiskt. Barnens egna utforskande och testande av olika teorier stod i centrum för aktiviteten. Dessutom är det problemlösning som vi har nytta av inom teknik, mekanik och digital kompetens på avancerad nivå men helt utan skärm för barnen

Barnens reaktioner var överväldigande positiva med uttalande som ”Det här är så roligt” och ”Wow. Det är super super coolt”. Deras engagemang och glädje indikerar inte bara undervisningen utan också en miljö där lärandet är roligt och meningsfullt för dem.

Det är problemlösning som vi har nytta av inom teknik, mekanik och digital kompetens på avancerad nivå men helt utan skärm för barnen

Jag har redan fått mycket positiv feedback och önskemål om att skriva ut till andra förskolor och avdelningar. Förskolan Freden har redan fått en uppsättning där barnen utforskat den med glädje. 😊

/Makerpedagogen Ewa

Lärmiljön på torget på förskolan Freden
Lärmiljön på torget på förskolan Freden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *