Programmering

Roboten Knack

”Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den.”

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2017-10-19

Kod och programmering styr mycket av vår värld idag, mer eller mindre utan att vi tänker på det. I förskolan skall vi lägga en grund för att barnen skall förstå sin omvärld och dag är de flesta konsumenter och producenter av digitala tjänster och produkter, från mycket låg ålder.

Enligt Statens Medieråd och undersökningen Småungar och Medier introduceras många till daglig nätanvändning (s.21)

Vid 1 års ålder är ca. 21% av barnen dagliga nätanvändare

Den förståelse och kunskap vi bygger i förskolan skall grundlägga kompetensen och här kan man jobba med matematik, problemlösning, logik och ’analog programmering’ likväl som blockprogrammering via verktyg som Scratch och Lego WeDo.

Problemlösning och analog programmering

Så inom problemlösning och analog programmering kan man jobba med:

Kod

Vill man koda kan man med fördel använda Lightbot (app), Lego WeDo eller Scratch (tillsammans med t ex Makey-Makey)

Föreläsningsmaterial

Kvasar-Programmering