LCL – Learning Creative Learning

Den modell vi valt för fortbildning är MIT Lifelong Kindergartens Learning Creative Learning. En modell som de generöst märkt med CC BY 4.0 vilket gjort att vi kopierat, översatt och hällt ned vårt eget innehåll där.

Varje tillfälle har ett bestämt tema, där upplägget sedan följer samma modell:

  • Titta och Läs
  • Skapa och Dela
  • Reflektera och Diskutera
  • Träffas och Prata

Vår ambition är att publicera innehåll och material allteftersom processhandledningen fortskrider, så att fler kan ta del av materialet, inspireras och bygga vidare.