Vill du veta mer?

Kvasar Makerspace är en del av den kommunala förskolan i Sundbyberg, och vi som jobbar med dessa frågor är alla anställda i förskolan. Per Falk som utvecklingsledare och makerpedagogerna Aicha, Christina, Ewa, Elham, Marie, Yoshiko, Nadia och Pegah.

Digitaliseringen och digital teknik är en naturlig och integrerad del i våra liv. Oumbärlig för många och något som vi tar för givet. Karttjänster, videosamtal, underhållning, betaltjänster, bilar, ai är idag teknik som vi inte vill vara utan, samtidigt som det också öppnat upp för nya utmaningar. Frågor som skärmtid, källkritik och demokrati är högt upp på allas agenda. Ämnen som kan oroa oss och vi undrar ibland hur det är att växa upp och vara människa i en tid av t ex robotik, automatisering och 3d-printing.

Vi har valt detta arbetssätt med experiment, verkstad och lärlabb för barn och pedagoger då världen förändras i snabb takt. En läsplatta räcker inte längre, vi behöver möta, känna och uppleva denna förändring.

Hur är det för dig?

En ny generation av problemlösare

Vi arbetar för att sätta in digital teknik och skapande i ett större sammanhang där vi inte lär barnen att konsumera teknik och innehåll, utan att det skall vara ett verktyg för lärande. Därför blev makerrörelsen, en idé där man blandar olika slöjdformer, material och metoder, vår väg att närma oss denna komplexa fråga.

Vi vill se barn som aktiva producenter och inte passiva konsumenter av teknik och tjänster.

Ser du några skärmar på bilderna?

Vi har valt att sätta in vårt arbete i en modell som tar fasta på barnens rätt att möta detta. Det är barnens demokratiska rätt att få interagera och lära sig mer om detta i förskolan (Lpfö 18) och därför behöver vi också försäkra oss om att tillgängliggöra på ett sådant sätt att just alla barn får samma chans.

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den.

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (SOU 2015:28)

Vår ingång är att sammanfoga tre viktiga fält i vårt arbete:

  • Teknik
  • Estetik
  • Hållbarhet

Här kan vi se att vår ansats till att satsa på verkstäder, workshops och labb ger resultat för såväl pedagoger som barn.

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga

Vi får ofta frågor om man kan komma på besök, studera vår praktik eller låna våra lokaler. Här är några möjligheter:

Sociala medier

Här följer man oss lätt och vi har försöker att dokumentera så mycket vi kan. Med ett fokus att visa såväl framgångar som motgångar.

Instagram – där makerpedagogerna sprider exempel från vardagen

Bloggen – där är du nu! Men kika på våra materialsidor eller på Eva Tuvhav Gullbergs Estetiksidor för mängder av exempel och projekt!

Youtube – här finns utbildningsfilmer om t ex Nätis och fler kommer under hösten 2022.

Workshops

Vi genomför uppdragsutbildningar och workshops för andra förskolor och huvudmän. Det kan vara mindre insatser på ett APT eller en 2 timmars workshop, men också större sammanhang (halvdag/heldag) där vi ansvarar för innehåll samt inköp och lämnar kvar material och dokumentation så att verksamheten kan komma igång direkt.

Vi kan vara hos er eller så kommer ni till våra utbildningslokaler i Sundbyberg.

Vid intresse når ni Per Falk på telefon 0700-876131 eller mail per.falk@sundbyberg.se

Föreläsningar

Per Falk är utvecklingsledare för förskolan men också lärare på förskollärarutbildningen på Stockholms Universitet. Han kan bistå med innehåll och diskussioner kring tex:

  • Vad innebär adekvat digital kompetens i en tid av robotar och automatiserade fordon?
  • Skapa med IT – med estetik, hållbarhet och teknik
  • Programmering i förskolan – analogt och digitalt

Dessutom är Per Falk processledare för Skolverkets Leda Digitalisering för chefer och rektorer i Sundbyberg. Vill ni veta mer om vårt strategiska arbete, hur vi arbetar med vår utvecklingsplan eller vår satsning på makerpedagoger – ta en kontakt direkt.

Ni når Per Falk på telefon 0700-876131 eller mail per.falk@sundbyberg.se

Öppet Hus

Ett par gånger per år så öppnar vi upp vårt makerspace och verkstad för intresserade. Är du intresserad att komma förbi och kolla in platsen, testa verktyg och material samt diskutera didaktik och pedagogik är du så välkommen!

Du kan anmäla ditt namn och epost via följande länk, så mailar vi dig inför nästa Öppet Hus.

Anmälan

Öppet Hus den 27 april 2022

Vi ses!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *