Strategisk utvecklingsplan för digitaliseringen av förskolan

På Utvecklingsdagen den 11 februari 2022 presenterades förskolans strategiska utvecklingsplan för samtliga medarbetare. Ett resultat av ett processarbete som Sundbybergs biträdande rektorer inledde februari 2020 och som har utgått från Skolverkets modul Leda Digitalisering.

Förord

Barn har rätt till ledning och stimulans i förskolan och alla barn har rätt till tillgänglig undervisning utifrån sina förmågor. Att få känna att ”jag kan” är en förutsättning för ett lustfyllt och livslångt lärande.

För att lyckas med detta uppdrag, att ge barn adekvat digital kompetens, behövs tydliga mål, delmål och strategier som går att följa upp, så att vi i tid kan avgöra om våra val av strategi, metod, material och aktivitet tar oss närmare målet eller ej.

När förskolans didaktiska verksamhet utökades med digitala verktyg, kunde vi se hur fler barn fick tillgång till ytterligare språk och nya uttryckssätt, som ökade möjligheten till inkludering, innovation och fördjupad förståelse för olika fenomen. Förmågor som kommer vara avgörande för framtiden. Vi rustar för den!

Förord av Marie Lindvall Wahlberg
Verksamhetschef Förskolan

Syfte

Här finns dokumentet som pdf

Syftet med Strategiska utvecklingsplan för digitalisering av förskolan är att ge stadga och riktning åt förändringsarbetet med digitaliseringen i förskolan. Här finns såväl mål som metoder för att åstadkomma positiva effekter på organisationen på tre års sikt. I allt från ledarskap till pedagogik. Utifrån dessa effekter på 3 år finns det resultat och indikatorer på 1 år som visar på om vi som organisation rör oss i rätt riktning. Indikatorerna kan stämmas av redan i början av 2023, och effekterna kan skönjas under 2024 – för att senare utvärderas 2025.

Tre effektmål

Våra tre effektmål är Likvärdighet, Dela-kultur och Digital kompetens.

Dela-Kultur

Förskolan deltar aktivt i utvecklandet av lärandeprocesser, lärmiljöer och digitala tjänster i samverkan med andra.

Digital kompetens

Vi har adekvat digital kompetens i hela organisationen och använder den.

Likvärdighet

Digital kompetens är en likvärdighets- och demokratifråga

Tack!

Vi passar på att tacka Skolverket och alla de experter som kommit till tals i modulen, dessutom passar vi på att tacka Göteborgs stad för att de publicerat sitt arbete och delar av sin process på nätet. Det gav oss lite ingångar till såväl nyttan med grafik och ikoner, som tankespjärn när vi skulle formulera våra effektmål.

På samma sätt vill vi nu dela med oss av vårt arbete, och hoppas att det kan fungera som inspiration för andra förskolor, huvudmän och institutioner i arbetet med verksamhetsförändring och digitalisering för att ligga i takt med tiden och möta framtiden.

Tack!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *