Bas – Tillägg – Expansion

För att vi på ett likvärdigt sätt ska arbeta med digital kompetens i förskolan i Sundbyberg har vi valt att jobba med Linda Linders Solfjäder-modell och begreppen Bas, Tillägg och Expansion. Det...

Digital kompetens

(Flicka med diod. Foto : Rickard Kilström 2017-02-22. All rights reserved.) Det här är en resurssida för pedagoger, chefer, studenter och vårdnadshavare i Sundbyberg. Här samlar vi material som har att göra...