Strategi och ekosystem

I syfte att lägga en tydlig grund för hela systemet, från pedagog och chef till politik och vårdnadshavare, kring hur vi jobbar och tänkt kring digitalisering och ”vår röda tråd” så har...