Strategi och ekosystem

I syfte att lägga en tydlig grund för hela systemet, från pedagog och chef till politik och vårdnadshavare, kring hur vi jobbar och tänkt kring digitalisering och ”vår röda tråd” så har...

AI i förskolan

Samverkan med Helsingborg kring AI Sundbybergs kommunala förskolor har gått in i en mycket spännande samverkan med Skol- och Fritidsförvaltning i Helsingborg Stad kring utveckling och tillämpning av AI i förskolan. Tanken...

Programmering

”Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och...

Lego WeDo

Lego WeDo är en material från Lego som syftar till att lära barn och vuxna om problemlösning, mekanik och programmering. Det är såväl klassiska legobitar som en programmerbar robotkropp med tillhörande sensorer...

Källkritik

En presentation Här är en presentation om källkritik i förskolan. Den utgår från följande material: Skolverkets Fyra aspekter av digital kompetens URs program om källkritik Hur vet du det? Maria Heimers Källkritiskt...

Nätis

Begrepp som nätetik och källkritik är nödvändiga att diskutera, men kan vara svårt att arbeta med tillsammans med barn i förskoleåldern, där även barnen har skiftande erfarenheter kring digitala verktyg. ”Utbildningen ska...

Green-screen

Vad är green-screen och hur fungerar det? När man pratar om green-screen så handlar det om en teknik där man byter ut den filmade bakgrunden mot annan valfri miljö – där man...

Ledarskapet

Digitalisering handlar om att förändra arbetsprocesser på systemnivå. Digitalisering är i första hand en ledningsfråga och eftersom det handlar om genomgripande förändringar krävs ett aktivt ledarskap. Leda Digitalisering – Del 2. Digitalisering och...

3D-printing

Vad är det och hur fungerar 3D-skrivare? Lite förenklat kan man säga att 3D-skrivare skapar ett objekt genom att smälta t ex plasttråd, lager på lager, ovanpå varandra och på så sätt...

Makermindset och ramverk för lärande

I genomläsningen av boken Design, Make, Play kan vi läsa flera praktikers, forskare, lärares och beslutsfattares forskning, erfarenheter och åsikter inom STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), makerkultur och ”skapa med IT”. En...