Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för kvasarmakerspace.se

Den kommunala förskolan i Sundbyberg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Den här sidan beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det betyder att vår webbplats uppfyller en del av kraven för tillgänglighet, men att det fortfarande finns brister som behöver åtgärdas.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och arbetar löpande med att utvärdera det tekniska och redaktionella innehållet.

Under rubriken ”Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet” har vi listat de tillgänglighetsbrister vi känner till i dagsläget.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kvasarmakerspace.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss. Då kommer vi att hjälpa dig med ditt problem. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via mail nedan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Rapportera brister till Myndigheten för digital förvaltning, länk till annan webbplats  Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Nedan beskrivs brister i tillgängligheten på kvasarmakerspace.se:

Dokument

  • Många PDF-dokument uppfyller inte tillgänglighetskraven. Översyn och tillgänglighetsanpassning av PDF-filer görs löpande.
  • Det finns äldre dokument på webbplatsen som inte är fullt tillgängliga. Att se över och tillgänglighetsanpassa dessa dokument är ett omfattande arbete och staden kommer åtgärda dessa löpande.

Video

  • Äldre videor är inte textade eller syntolkade och ersätts successivt.

Webbsidor

  • Det finns vissa länkar som kan vara svåra att uppfatta för personer med nedsatt syn.
  • Det finns vissa bilder som saknar beskrivande alt-texter. Stort arbete har gjorts för att korrigera detta men vissa brister finns fortfarande.

Hur vi testat webbplatsen

Sundbybergs stad har gjort en självskattning av kvasarmakerspace.se