Lego WeDo

Lego WeDo är en material från Lego som syftar till att lära barn och vuxna om problemlösning, mekanik och programmering. Det är såväl klassiska legobitar som en programmerbar robotkropp med tillhörande sensorer och motor. Med materialet kan man bygga maskiner och robotar som kan röra på sig eller reagera på t ex ljud och rörelse.

Barnen sjunger ”Lilla Snigel” och bygger en robotsnigel
Inför arbetet med Lego Automata, dukar makerpedagogen upp bordet med material
En båt på ett stormande hav
En konstruktion i gränslandet mellan design, teknik och estetik. Läs mer om Automatas här!

Tillämpningarna med Lego WeDo är många i förskolan. Fördelen med materialet och just med Lego är att det är ett material som de flesta känner till och har en relation till; det behöver inte presenteras. Dessutom är det öppet och kopplingsbart med i stort sett allt annat Lego, vilket öppnat för kreativitet och flexibilitet.

Dessutom kan man jobba med motorn och kugghjul på Legoväggen, du kan skära ut en ställning i genomskinlig akryl för att barnen skall upptäcka mekanik och rörelse med hjälp av sk. automata – som båten på havet.

Med legomaterialet följer ett program som man kan ladda ned gratis till läsplatta och dator med instruktioner för att bygga en mängd av konstruktioner.

Dessa konstruktioner är programmerbara via programmet och datorn i robotkroppen, och det gör att man pedagogiskt kan instruera barn i grundläggande programmering – t ex hur sekvenser, loopar och alternativ fungerar. Koden är som i block, sk blockprogrammering, där bitarna pusslas ihop i en sekvens.

Legoprogrammering

Forskning och empiri

Det finns såväl forskning som bred erfarenhet från museum och upplevelsecenter där de jobbat med Lego som ett material för att undersöka t ex matematik, mekanik och problemlösning. Lego är en produkt som de flesta har en relation till, det är enkelt att jobba med samt går att foga samman med annat material.

Design, Make, Play där Jennifer Zosh (Pennsylvania State University) beskriver byggprojekt i The Ultimate Bloc Party där LEGO varit centralt i deras innovationsprocess med barnen.

I boken Lifelong Kindergarten beskriver Mitch Resnick (MIT) deras långa arbete med LEGO, för såväl vuxna som barn, där en lekfull approach till innovation och skapande gör just detta material förekommer så ofta i deras exempel.

Exploratorium (USA) är ett museum för vetenskap, teknik och konst där LEGO finns med bland deras material när de gör utställningar eller skapar interaktiva miljöer. Här är fotoalbum från deras LEGO AUTOMATA samt från deras LEGO WEDO Musikmaskiner.

Exempel

Snigeln
Musikmaskin

Snigeln

I programmet så är den första modellen en snigel som man bygger och kan programmera till att byta färg, eller lysa med olika intervall. När väl barnen har bekantat sig med materialet kan de även bygga upp funktionaliteten hos snigeln med ’egeninspelad’ sång.

Lego-snigel

Syfte

Det här är en enkelt sätt att introducera digital kompetens, skapande och programmering. Dels genom att följa instruktioner lär sig barnen vikten av att följa sekvenser för att få ett önskat resultat, och att man lägger en grund först som man senare kan bygga på och göra mer avancerad. Dessutom finns det en naturlig koppling mellan det fysiska skapandet med Legot och det digitala momentet när man sedan programmerar roboten. Det fysiska och digitala hör samman i detta fall.

Det finns även aspekten av att gå ifrån instruktionen när man erövrat grunden, där man kan lära barn att undersöka båda förhållningssätten – följa instruktioner eller skapa fritt. Båda förhållningssätten är viktiga, men olika problem kräver också olika tillvägagångssätt och lösningar.

Musikmaskin

En musikmaskin eller kanske en oljudsmaskin?

När väl barnen har erövrat och förstått principen bakom blockprogrammeringen och att motorn kan snurra hjul, kuggar eller egentligen driva lite vad som helst – öppnar det upp för många experiment.

Ett exempel är för barn att uppleva och testa musik, toner och ljud. Med en experimentbräda kan flera barn koppla samman Lego WeDo med olika instrument, och testa att konstruera och programmera deras egna ”oljudsmaskin”. Dessa brädor har vi själva skurit ut i både trä och akryl.

Ritningarna

Har man tillgång till en laserskärare så kan man ladda ned våra ritningar och skära ut egna experimentbrädor. Dels den mindre med 5×12 hål och den större med 18×18 hål.

Länk till ritningar i vektorgrafik (zip).

Syfte

Denna typ av konstruktioner hjälper barn att jobba i gränslandet mellan musik, mekanik och programmering. Det är en nyttig lärdom att få barn att fundera på vad detta med kod kan åstadkomma, och hur maskiner och våra digitala assistenter är programmerade och vem som har gjort det. Dessutom att man kan blanda estetik, musik och teknik på det här sättet. Genom att blanda olika domäner och ingångar till aktiviteten så kan man locka olika grupper av barn till utforskandet som annars inte hade lockats till musik, konstruktion eller kod.