Om KVASAR

En kvasar är en extremt ljusstark och aktiv galaxkärna.

Konstnären ESO/M. tolkar en kvasar. Kornmesser [CC BY 4.0]

Nu tar Förskolorna i Sundbyberg ett steg i skapandet av detta starkt lysande fenomen! Till de kommunala förskolorna skapar vi nu ett Makerspace och på sikt även ett Science Center där pedagoger kan få inspiration och kompetensutveckling, antingen tillsammans med barngruppen eller med kollegor.

Ett makerspace är en verkstadsliknande miljö för skapande. Där kan man arbeta på projekt, dela erfarenheter och kunskap, samarbeta eller bara bolla idéer med varandra. Verksamheten är dynamisk och formas efter de personer som använder utrymmet och efter de behov som uppstår.

En av de bärande tankarna bakom vår KVASAR är att erbjuda en miljö som uppmuntrar till delande av kunskap, verktyg och idéer – och utveckling av ny praktik. Det kan vara ny design av lärmiljöer, nya angreppssätt på gamla problem eller hur man kan t ex blanda estetiska lärprocesser med nya digitala verktyg.

Vi som jobbar på KVASAR

Vi som jobbar på KVASAR är Amanda Edin och Per Falk

Samarbeten

Stockholms Universitet

KVASAR samarbetar med Stockholms Universitet och förskollärarprogrammet. Dels föreläser vi om makerkultur och digital förskoledidaktik, vi har även ett litteraturseminarium på temat “Adekvat digital kompetens” och vi avslutar med en workshop för alla studenter på programmet.

Syftet med workshopen är att visa på teknologier som kan användas i förskolans verksamhet för att stödja barns kommunikation och språkutveckling. Vidare kommer studenterna även få en första inblick i hur de kan i sina kommande yrkesprofessioner anordna och samarbeta med verksamheter utanför den egna förskolan.

Kontaktperson:

Susanne Kjällander, UniversitetslektorBarn- och ungdomsvetenskapliga institutionensusanne.kjallander(at)buv.su.se

 

Kontakta oss:

KVASAR – kvasarmakerspace @ sundbyberg . se

Eller kontakta oss direkt på:

Amanda Edin – amanda.edin @ sundbyberg . se

Tfn: 0700 – 87 61 35

 

Per Falk – per.falk @ sundbyberg . se

Tfn: 0700 – 87 61 31

Ansvarig utgivare

Jan Aili, verksamhetschef förskola i Sundbyberg.

Mail: jan.aili @ sundbyberg . se

Fotoerkännande och licenser

Favicon

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Flicka med diod

With kind permission of Rickard Kilström Rickard.se (All rights reserved)

Typsnitt för KVASAR

Font Adam av adamjonasericsson

Licens för material på sajten KVASAR