Om Kvasar

2019 slog vi upp portarna till denna verkstad och lärmiljö för digital kompetens och skapande med IT. Här kan pedagoger få inspiration och kompetensutveckling, antingen tillsammans med barngruppen eller med kollegor.

Panorama från entrén

Ett makerspace är en verkstadsliknande miljö för skapande. Där kan man arbeta på projekt, dela erfarenheter och kunskap, samarbeta eller bara bolla idéer med varandra. Verksamheten är dynamisk och formas efter de personer som använder utrymmet och efter de behov som uppstår.

En av de bärande tankarna bakom vår Kvasar är att erbjuda en miljö som uppmuntrar till delande av kunskap, verktyg och idéer – och utveckling av ny praktik. Det kan vara ny design av lärmiljöer, nya angreppssätt på gamla problem eller hur man kan t ex blanda estetiska lärprocesser med nya digitala verktyg.

Guldtrappan 2022

2022 erhöll Sundbybergs förskolor och Kvasar Makerspace kvalitetsutmärkelsen ’Guldtrappan’ för sitt digitaliseringsarbete.

”Inom sektorn för lärande och bildning, har förskolan i Sundbybergs kommun satt likvärdigheten i fokus. Man vinnlägger sig om att verksamheten ska lägga grunden för såväl digital kompetens, källkritiskt förhållningssätt som att förstå den värld, den teknik och digitalisering som barnen möter i vardagen. Man strävar efter att förankra arbetet hos såväl den politiska ledningen som chefer i den praktiska verksamheten. Satsningen på mötesplatsen och kompetenscentret Kvasar Makerspace, knyter forskning på ett naturligt sätt till den dagliga verksamheten och inspirerar förskolor och skolor liksom lärarutbildning.”

Guldäpplets jurypris 2023

2023 fick Utvecklingsledaren Per Falk Guldäpplets jurypris med följande motivering:

Per skapar tillgängliga lärmiljöer för undervisning, undersökande och skolutveckling. Detta inkluderar makerspaces, workshops och knytkonferenser för kunskapsutveckling och inspiration. Han undervisar också på förskollärarprogrammet på Stockholms universitet. Per arbetar för barns tillgänglighet till alla slag av resurser och vill väcka deras kreativitet och förundran.”

Vi som jobbar på Kvasar

Per Falk är utvecklings- och processledare på Kvasar Makerspace. Dessutom har varje enhet en makerpedagog som ingår i utvecklingsteamet. Här finns mer information om makerpedagogen.

Samarbeten

Stockholms Universitet

Kvasar samarbetar med Stockholms Universitet och förskollärarprogrammet. Dels föreläser vi om makerkultur och digital förskoledidaktik, vi har även ett litteraturseminarium på temat ”Adekvat digital kompetens” och vi avslutar med en workshop för alla studenter på programmet.

Syftet med workshopen är att visa på teknologier som kan användas i förskolans verksamhet för att stödja barns kommunikation och språkutveckling. Vidare kommer studenterna även få en första inblick i hur de kan i sina kommande yrkesprofessioner anordna och samarbeta med verksamheter utanför den egna förskolan.

Kontaktperson:

Susanne Kjällander, Universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

susanne.kjallander(at)buv.su.se

Lekolar och Hands-On Science

Kvasar Makerspace har ett strategiskt samarbete med Lekolar och Hands-On Science. Samarbetet syftar till att utbyta material, idéer och metodik kopplat till digital kompetens och skapande med IT, där Kvasar blir ett testlabb för att pröva ut detta tillsammans med förskolorna i Sundbyberg. 

Kontaktpersoner:

Linda Sandin, marknadschef på Lekolar

linda . sandin @ lekolar . se

Sofia Winerdal, Utbildningschef på Hands-On Science

sofia @ hos . se

Kontakta oss:

Kvasar – kvasarmakerspace @ sundbyberg . se

Eller direkt på:

Per Falk – per.falk @ sundbyberg . se

Tfn: 0700 – 87 61 31

Ansvarig utgivare

Marie Lindvall Wahlberg, verksamhetschef förskola i Sundbyberg.

Mail: Marie . LindvallWahlberg @ sundbyberg se

GDPRs-dataskyddspolicy

Här kan du läsa mer om vår dataskyddspolicy

Fotoerkännande och licenser

Favicon

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Flicka med diod

With kind permission of Rickard Kilström Rickard.se (All rights reserved)

Typsnitt för Kvasar

Font Adam av adamjonasericsson

Licens för material på sajten Kvasar

Respektive licens finns angiven under materialet, men med ovanstående undantag, annars kan allt material på denna sajt användas med följande licens: CC BY-NC 4.0

Eva Tuvhav Gullbergs texter och foton under Estetik och Teknik tillhör skribenten.

Emma Axelssons illustrationer under sidan Illustrationer har licens Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0) och tillhör Emma Axelsson. Är du verksam i de kommunala förskolorna Sundbyberg får du inom ramen för ditt arbete och uppdrag fritt använda dessa illustrationer.

Den sydda Nätis-dockan, dess design och utförande har licens CC BY-NC 4.0.