Per Falk erhöll Guldäpplets jurypris 2023

Guldäpplet är en årlig utmärkelse som uppmärksammar lärare som förbättrar undervisningen med digitala verktyg och samarbete. Nomineringar görs av kollegor och skolledare, och en jury väljer vinnaren bland kandidaterna.

Utmärkelsen Guldäpplet synliggör och belönar lärare som använder digitala verktyg och samarbete för att förbättra undervisningen. Nomineringar görs av kollegor och skolledare, och en jury bestående av tidigare pristagare och representanter från partners och forskare utser årets vinnare.

Per Falk får juryns Särskilda Pris

P1172440

Vid prisutdelningen delades även Guldäpplejuryns särskilda pris ut, ett pris som delas ut till en eller flera personer, oftast utanför lärarkåren, som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

I år mottog fyra personer som från olika utgångspunkter har stor betydelse för att bidra till en meningsfull förskola, inriktade på barns och ungas allsidiga utveckling och digitala kompetens Guldäpplejuryns särskilda pris.

De fyra är:  Per Falk, utvecklingsledare på Sektorn för Lärande och Bildning i Sundbybergs kommun och processledare på Kvasar Makerspace samt lärare på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet. Per Dahlbeck, universitetsadjunkt på fakulteten för lärande och samhälle på Malmö Universitet och utvecklingssekreterare på Pedagogisk Inspiration i Malmö stad. Caroline Engvall, författare, journalist och föreläsare. Fredrik Söderlund, central utvecklare för Västerås förskolor.

Juryns motivering

Per skapar tillgängliga lärmiljöer för undervisning, undersökande och skolutveckling. Detta inkluderar makerspaces, workshops och knytkonferenser för kunskapsutveckling och inspiration. Han undervisar också på förskollärarprogrammet på Stockholms universitet. Per arbetar för barns tillgänglighet till alla slag av resurser och vill väcka deras kreativitet och förundran.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *