Källkritik

En presentation

Här är en presentation om källkritik i förskolan.

Presentation om Källkritik. Framfördes på den gemensamma utvecklingsdagen 22/1 (pdf)

Den utgår från följande material:

Skolverkets Fyra aspekter av digital kompetens

URs program om källkritik Hur vet du det?

Maria Heimers Källkritiskt förhållningssätt i förskolan

Mia Nilssons bok om Hugo – elak, blodtörstig och jättefarlig?

Filmen om Nätis, och här finns handledningar.

Källkritiklådan

Nu har alla enheter en källkritiklåda som bygger på Per Falks föreläsning på Utvecklingsdagen den 22/1 2021.

Lådan innehåller följande:

Alla enheter prövar nu ut källkritiklådan

Vill du veta mer?

Nyfiken på Green-Screen som källkritiskt verktyg? Läs mer här