Källkritik

En presentation

Här är en presentation om källkritik i förskolan.

Presentation om Källkritik. Framfördes på den gemensamma utvecklingsdagen 22/1 (pdf)

Den utgår från följande material:

Skolverkets Fyra aspekter av digital kompetens

URs program om källkritik Hur vet du det?

Maria Heimers Källkritiskt förhållningssätt i förskolan

Mia Nilssons bok om Hugo – elak, blodtörstig och jättefarlig?

Filmen om Nätis, och här finns handledningar.

Källkritiklådan

Alla enheter har nu en källkritiklåda

Nu har alla enheter en källkritiklåda som bygger på Per Falks föreläsning på Utvecklingsdagen den 22/1 2021.

Lådan innehåller följande:

Vill du veta mer?

Nyfiken på Green-Screen som källkritiskt verktyg? Läs mer här