Källkritik

En presentation Här är en presentation om källkritik i förskolan. Den utgår från följande material: Skolverkets Fyra aspekter av digital kompetens URs program om källkritik Hur vet du det? Maria Heimers Källkritiskt...