Nätis – ett projekt om nätetik och källkritik

Denna text är den första av flera som kommer följa ett projekt om nätetik och källkritik på enheten Storskogen. Det första inlägget är skrivet av biträdande rektor Pilar Sanhueza.

Del 1: Nätis – ett projekt om nätetik och källkritik

Materialsida: Nätis


Begrepp som nätetik och källkritik är nödvändiga att diskutera, men kan vara svårt att arbeta med tillsammans med barn i förskoleåldern, där även barnen har skiftande erfarenheter kring digitala verktyg.

Innan sommaren fick vi en föreläsning från Kvasar och Per som gav oss perspektiv på digital kompetens och bredare kunskaper om nätetik och källkritik.

”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.”
Läroplan för förskolan 2018.

I sin föreläsning lyfter Per upp begreppen som komplicerade och svåra att sätta i praktik, samtidigt som han berättar om tidigare projekt, där man har använt andra slag av metoder för att kunna närma sig svåra ämnen till barn. T ex genom dockor eller andra figurer som kan vara en länk för att väcka intresse eller utmana barn. Såsom Sopsamlarmonstren.

Kompostina - Sopsamlarmonster
Kompostina – ett av sopsamlarmonstren från Mittavtryck.se

Han kastade under föreläsningen ut en idé om Nätnettan, en figur som kunde användas i barngrupper för att arbeta med nätetik och källkritik. Vi blev på en gång nyfikna och ville undersöka hur vi kunde använda oss av Nätnettan för att arbeta praktiskt med våra barn kring dessa frågor. Efter några samtal med Per kring möjligheter för ett samarbete mellan Kvasar och våra förskolor kom vi fram till en definition av projektet.

Vision

Genom vårt projekt med Nätnettan vi vill närma oss de aspekter med digitalisering som kan vara lite svårt att arbete med barnen kring; källkritik och nätetik.

Nätnettan kan vara figuren som introducerar barnen att diskutera om digitala dilemman eller som utmanar barn (och pedagoger) till en viss aktivitet kopplad med digitala verktyg.

Vår vision är att Nätnettan ska vara en ”vän” för barnen i den digitala världen, som kan guida och hjälpa pedagoger med inspiration och roliga aktiviteter för att använda sig av digitalitet som en del av undervisningen.

Nätnettan gillar att googla om djur, bilar och höga berg (källsöking), hen gillar att dansa med hjälp av youtube, (rörelse, musik, kultur), hen är nyfiken på hur saker fungerar (teknik). Hen kan vara inspirationen som behövs för att en verksamhet konkret ska komma igång med digitalisering i undervisningen.

Under första fasen av projekten tar vi hjälp av Linda Wadensten från Vargen. Linda tecknar och skapar en figur utifrån tankarna om föreläsning och projekten som vi ska börja. Sedan kontaktas Nadia Westerberg, makerpedagog för enheten och förskollärare på förskolan Pluto, för att få hjälp med att ge Nätnettan liv i en film och sätta hen i olika miljöer (med hjälp av bl a green-screen)

Planering

Det är planerat att 6 olika grupper på de olika förskolor i vår enhet ( Vargen, Lärkan, Viggen, Pluto, Pjäsbacken och Neptunus) ska ha besök av nätnettan under 6 tillfällen, med utgångspunkt i färdigt material.

Besöken kan vara personliga, i form av berättelse, saga eller digitala.

Varje tillfälle kommer Nätnettan att lyfta tre aspekter med besöken:

  • Visste du att…  som ska inspirera till källsökning.
  • Digitalt dilemma: en kort berättelse kopplad till internet, robotar, digitala verktyg eller annat som kan inspirera till diskussion tillsammans med barnen.
  • Digital utmaning: en aktivitet som barnen ska göra tillsammans eller enskilt, en dans som visas på youtube, en film om rymden, vatten, prova någon app, mm.

Vi har ett första möte med våra pilotgrupper i vår enhet och samlar flera tankar för att vidga arbetet. Vi bestämmer också att Nätnettan istället ska heta Nätis.

Datum: Vi startar projekten i oktober och har två tillfälle(n) till i november och december, där Nätis ska besöka grupperna.

I början av vårterminen, i januari, gör vi en utvärdering tillsammans med pilotgruppen för att planera de resterande tre tillfällena fram till sommaren 2021.

I början av vårterminen, i januari, gör vi en utvärdering tillsammans med pilotgruppen för att planera de resterande tre tillfällena fram till sommaren 2021.

1 Kommentar on “Nätis – ett projekt om nätetik och källkritik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *