Viskleken

Eva Tuvhav Gullberg är konstnär, ateljerista och utbildare. Hon skriver tänkvärda inlägg under rubriken ESTETIK & TEKNIK på Kvasars blogg. Här finns hennes presentation och här hittar du alla hennes inlägg.


Barnen står i en ring ute på gården. I mitten av ringen står ett ljus. Vintermysmorgon. Varje dag inleds Vintermyset med en lek. Barnen får komma med förslag.

– Viskleken, föreslår Saga. 

Några av barnen var inte med förra gången de gjorde Viskleken, så Saga berättar hur den går till.

– En är Källan och de andra är Filter, förklarar Saga.

– Källan tänker ut nåt att viska, t ex Stjärnan lyser i fönstret.

– Källan viskar i örat på närmaste Filter-kompisen.

– Sedan viskar Filtret vidare precis vad den hört.

– Ja, så fortsätter vi ända tills alla i ringen fått orden viskade i sitt öra. 

– Så berättar sista Filtret vad den hört och Källan berättar vad den sa från början. Så jämför vi hur mycket som kom fram.

– Ofta blir det jättekonstigt! Och roligt! 

– Är allas öron på plats? Klara färdiga gå!

Reflektion

En gammal lek blir som ny med andra glasögon. 

Det kan vara svårt att hitta bra sätt att jobba med källkritik med de yngre barnen. Vi behöver använda lekfulla metoder där barnens sinnen och hela kroppen får vara med. 

I den här versionen av Viskleken finns en ”Källa” där ordens ursprung förtydligas. Därefter går orden genom olika ”Filter” – alla med sina erfarenheter, tankar i stunden, kulturer och bakgrunder.  

Med en vägledande pedagog kan gruppen vid senare tillfälle reflektera vad de varit med om och sätta ljus på olika faktorer, så barnen kan dra slutsatser av sina erfarenheter. Källkritik handlar om att se igenom och även att skaffa sig ett gott omdöme. Det är något vi behöver träna inte bara för att möta den digitala världen utan i mängder av situationer i livet. Om detta skriver filosofen Jonna Bornemark i sin nya bok Horisonten finns alltid kvar.

Ibland tänker vi kanske att fantasi och kreativitet är motsatsen till analytisk och logisk förmåga men egentligen trivs de väldigt bra ihop.  Fantasin är nära förbunden med abstrakt tänkande och inlevelseförmåga. Kreativiteten och fantasin behöver vi för att kunna föreställa oss nya sätt att lösa problem. Då behöver vi använda vår logiska förmåga för att analysera situationen. 

Utmaningen

Den här utmaningen är en gemensam reflektion ni kan göra med barnen efter att ni lekt Viskleken några gånger tillsammans. Att gå igenom de olika stegen är ett sätt att se igenom situationen, föreställa sig olika möjligheter, att träna både fantasi, kreativitet, logik och analytisk slutledning.

 1. Målformulering 

Hitta de bästa förutsättningarna för att samma ord ska komma tillbaka i slutet av Viskleken.

2. Probleminventering

Varför kommer inte samma ord tillbaka i slutet av viskleken? 

Barnen kommer med förslag, exempelvis 

 • hör inte så bra om man har tjock mössa på sig, 
 • bilarna låter för mycket ute på vägen
 • kan inte koncentrera mig för Pappa ska komma och hämta snart.

3. Förslag till förbättringar

Barnen kommer med förslag.

4. Testa igen

Testa igen med de nya förutsättningarna!

5. Utvärdering

Blev det bättre eller sämre?

6. Slutsatser

Vilka är de sämsta och bästa förutsättningarna?

Nästa steg

Översätt Viskleken till ett annat ”material”, t ex teckna, måla, arbeta i lera, rörelse eller sång.

Så här kan ni exempelvis arbeta med att teckna:

Lägg ut 5-7 olika föremål på ett papper, se bild ovan. Ni kan också kopiera av den här bilden som barnen kan teckna av.

Använd blyerts eller ritkol att teckna med.

Grupp om 5 barn – en i taget får teckna i den här ordningen:       

 1. Barn 1 ritar av vad som finns på pappret utan att de andra ser.
 2. Barn 2 ritar av barn 1s teckning utan att de andra ser.
 3. Barn 3 ritar av barn 2s teckning osv

Sätt upp teckningarna bredvid varandra. 

Reflektera tillsammans.

Dokumentera.

Förberedelser

Planera

Kom ihåg att våga förändra planeringen om så behövs för den kreativa processen

 • Definiera syftet och målet
 • Vilka delar av läroplanen vill ni fokusera på i undervisningen
 • Antal barn: 4 eller fler – vilka?
 • Tid – bestäm datum och tidsåtgång 
 • Plats – ostört eller tillsammans där andra jobbar
 • Organisation – vilken pedagog, uppbackning med andra pedagoger i arbetslaget?
 • Inflytande – hur kan barnen förberedas, vara delaktiga och få inflytande i hela processen?
 • Reflektion och utvärdering. Vilka olika ämnen kan ni se att barnen arbetat med? Hur har lärprocesserna sett ut? Vad kan förbättras och utvecklas?
 • Vad kan nästa steg vara i processen? Väg in både barnens intressen och vilka mål ni har i undervisningen.

Materiallista

 • Vitt ritpapper
 • Blyertpennor
 • Ritkol
 • Kamera

Inspiration

Källkritik – en utmaning – Statens medieråd informerar

Barn och ungas rättigheter på digitala plattformar – en vägledning för aktörer av Barnombudsmannen, Datainspektionen och Statens medieråd

LYCKA TILL! 

Önskar er alla

EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Fundera och kommentera gärna här eller till min mail eva@tuvhav.com

Följ mig på Instagram @tuvhav och @sinneslabb

eller kolla in min hemsida www.tuvhav.com.

Eva Tuvhav Gullberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *