Ett halvår med temat estetik, digitala verktyg och Samlaren

Inlägget är skrivet av biträdande rektor Camilla Pettersson på enheten Centrala Sundbybergs förskolor i samband med att enheten djupdyker ned i frågeställningar kring Estetik och Teknik under 2020.

Första inlägget: Att hitta och undersöka balansen mellan digitala lärmiljöer och estetiska lärprocesser

Avslutande reflektion: Ett halvår med temat estetik, digitala verktyg och Samlaren


Det här är det avslutade inlägget och en summerande reflektion från oss vad gäller vårt spännande utvecklingsprojekt och strävan efter att hitta balansen mellan det digitala och estetiken, där vi utgick från Eva Tuvehav Gullbergs blogginlägg om ” Samlaren”. Det har varit ett annorlunda år, minst sagt, och att som chef mitt i en pandemi driva ett utvecklingsarbete har haft sina utmaningar men samtidigt mötts av en entusiasm och optimism hos både barn och pedagoger. Viljan att lära, utveckla och uppleva är stark.

Förväntningar

Mina förväntningar på det här samarbetet med Eva och Per var att inspirera alla pedagoger, att få dem att våga testa och tänka nytt samt förmedla att det digitala inte behöver utesluta det analoga. De ska verka tillsammans. Det digitala ska ses som ännu ett verktyg för att stödja våra barn i sin utveckling och lust att lära. Balansen mellan det digitala och analoga ger oss nya vägar att kommunicera och uppleva vår omvärld.

Vårt tänkta upplägg

Vi planerade att utgå från uppgifterna som Eva Tuvhav Gullberg lade ut som utmaningar och uppdrag på bloggen under våra APTn en gång per månad. Våra digitala inspiratörer fick i förväg genomföra dessa uppgifter så att de på APT kunde demonstrera hur en uppgift kunde genomföras. Till nästkommande APT fick alla avdelningar på respektive förskola i uppgift att ha genomfört, dokumentera och analysera uppgiften. Två gånger per år, maj och november, skulle varje avdelning välja ut en uppgift för att presentera för övriga kollegor. Detta arbete påbörjades i april 2020. Vi följde utvecklingen under vårterminen och in under hösten.

Projektet skulle sedan presenteras och summeras på en utvecklingsdag under hösten, 2 oktober, och ge varje avdelning en chans att sin visa upp sin dokumentation och sina tankar tillsammans med Per Falk och Eva Tuvhav Gullberg.

  • Presentera och diskutera blogginläggen 1 ggr/månad på APT
  • Inspiratörerna förarbetade uppgifterna och demonstrerade på nästkommande APT
  • Två ggr/år (maj/november) presenterar varje avdelning sitt arbete för andra avdelningar
  • Utvecklingsdag den 2 oktober

Utvecklingsdagen den 2 oktober

Utvecklingsdagen planerades tillsammans med Per och tanken var knyta ihop teori, praktik och reflektion med föreläsning och workshop från Eva, vernissage och reflektioner.

Min målbild för utvecklingsdagen

Camilla Persson (bitr), Eva Tuvhav Gullberg och Maria Lindblad (rektor)

Målbilden med utvecklingsdagen den 2 oktober var att hjälpa pedagogerna att tänka integration. Integration mellan just estetik och teknik, att de ska ta in de digitala verktygen i den verksamhet vi redan bedriver för att berika och belysa nya aspekter av lärande och uttryck. Genomförandet av Samlaren påvisade behovet av att arbeta med integrering av de digitala verktygen i vår vardag. Flera pedagoger kände att det blev ännu en uppgift de måste utföra, inte att vi tillsammans ska hitta ännu en ingång till utveckling och lärande för barnen (och för pedagogerna själva). Vi har påbörjat processen men det är viktigt att ge det tid. Detta inslag finns här av en anledning, den strategiska ambitionen att binda samman estetik och teknik inom förskolan.

Föreläsningen

Vi inledde med en föreläsning av Eva kring estetikens roll i människans liv, i förskolan och vad som händer i gränslandet mellan estetik och teknik.

Workshop

Därefter blev det en workshop med tanketrådar där idén var att direkt få in principerna från Evas workshop i fingrarna. Tanken var att bygga en skulptur med hjälp av elefanttråd och träsocklar. Sedan introducerades annat material efterhand, såsom ritmateriel och ficklampor.

Materiallista

Materialet till workshoppen

Vitmålade socklar 37 mm x 37 mm – går utmärkt att barnen sandpapprar dem lite och sen målar dem med vit flaskfärg

Elefanttråd

https://www.lekolar.se/sok/?query=elefanttråd

Grafitkritor

https://www.lekolar.se/sortiment/lara/bild/teckning/skissa-teckna/grafitkritor/grafitkritor-blandade-storlekar-i-burk/

Skriv- och ritpennor

https://www.lekolar.se/sortiment/skapa/kritor-pennor/skissa-teckna/skisspennor/skriv-och-ritpennor-lekolar-8b-2h/

Ritkol – olika sorter

https://www.lekolar.se/sok/?query=ritkol

Spännpapper 1,5 m bredd

https://www.lekolar.se/sortiment/skapa/papper-dukar-pannaer/ritpapper/papper-pa-rulle/spannpapper-pa-rulle-15-m/

Ficklampor

https://www.lekolar.se/sortiment/lara/sensoriska-produkter/det-visuella-sinnet/ovriga-ljuskallor/ficklampor-klasspack/

Vernissage

Slutligen skapade pedagogerna ett vernissage där varje avdelning visade upp sin processdokumentation av Samlaren. Arbetslagsvis skulle sedan pedagogerna välja ut en dokumentation och agera kritisk vän, det vill säga ge feedback på utförande, innehåll och presentation.

Reflektion

Vi avslutade utvecklingsdagen med en gemensam reflektion som processledaren Per falk höll i. Han gick igenom frågeställningar som hur projektet fungerat, om informationen var tillräcklig, vad barnen lärde sig – samt om vi skall göra detta igen.

Efter det fick varje förskola ta med sig material hem, så de snabbt kunde omsätta sina erfarenheter och tankar till handling och lärande i barngrupp.

Materialbordet

Vad hände sen…

Tyvärr bromsade pandemin takten på processen och några avdelningar hade svårt att hinna genomföra och dokumentera innan utsatt tid. Dock upplevde jag en entusiasm och intresse hos alla pedagoger trots omständigheter orsakade av Covid-19 då fler förskolor fortsatte att utveckla projektet Samlaren efter vår utvecklingsdag genom att engagera andra material och metoder i skapandet som att skissa och därefter utforma i lera.

Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med Per och Eva men själva upplägget kommer att modifieras något och introduceras tydligare. Vi kommer att fortsätta att utgå från Eva Tuvehavs blogginlägg och knyta det till uppdrag och uppgifter vi redan har i vår verksamhet. Introduktionen av uppgiften kommer att introduceras och genomföras av vår makerpedagog tillsammans med våra digitala inspiratörer i form av workshops varje fredag.

Processen har bara startat och jag ser verkligen fram emot en ny termin men möjlighet till ny utveckling och lärande.

Vi vill lyfta fram det kollegiala lärandet i den digitala processen tillsammans med barnen. Alla pedagoger ska få en chans att testa och genomföra uppgiften för att utveckla sin egen säkerhet och kompetens. Men även som ett steg närmare en likvärdig förskola i Sundbyberg.

Effekter

De effekter jag idag kan se av projektet är en ökad medvetenhet hos pedagogerna av de möjligheter de digitala kan ge. De har fler diskussioner om hur de kan ta in det digitala i både undervisningen men även som tillgänglig i en tillåtande och utforskande miljö. Funderingar om hur de kan koppla samman det digitala med det analoga samt hur de ska hitta balansen mellan estetik och teknik.

Processen har bara startat och jag ser verkligen fram emot en ny termin men möjlighet till ny utveckling och lärande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *