Tanketrådar

Eva Tuvhav Gullberg är konstnär, ateljerista och utbildare. Hon skriver tänkvärda inlägg under rubriken ESTETIK & TEKNIK på Kvasars blogg. Här finns hennes presentation och här hittar du alla hennes inlägg.


”Trassel” av Eva Tuvhav Gullberg

En dag vill inte Edvin vara med på samlingen. Karin, förskolläraren på avdelningen, försöker övertala Edvin men utan resultat.

– Vad vill du göra då Edvin, undrar Karin. 

– Jag vill skapa nåt med händerna. Det kliar i dom, som om de vill säga nåt och jag vet inte vad, svarar Edvin.

– Vad tror du om att testa de här, undrar Karin och pekar på bunten av elefanttråd som ligger i ateljén.

– Gärna, utbrister Edvin.

Karin ger Edvin en bunt elefanttråd.

– Vi ses om en stund då Edvin, säger Karin och går in till de andra barnen i rummet bredvid.

När Karin kommer tillbaka har de raka elefanttrådarna formats till en massa krokiga krumelurer. Edvin ser allvarsam ut och frågar Karin om hon vill veta vad det är.

– Klart jag vill. Berätta, uppmanar Karin.

– Det är mina tankar, de känns så där snurriga, säger Edvin och ser ledsen ut. 

– De är mina tanketrådar. Varje liten tråd har något att berätta och nu har jag lyssnat, fortsätter Edvin. Och det är inte så kul!

Karin inser allvaret i situationen. Hon ser till att de kan sätta sig ner så Edvin får berätta om alla trådarna för henne.

Det gör Edvin. Några dagar senare ser Edvin lite gladare ut. Trådarna är inte längre i ett trassel utan varje tråd har fått sin egen lilla sockel. Varje tanketråd har också fått ett namn. Nu står de där i hallen tillsammans med alla de andra barnens tanketrådar. Tillsammans. För barnen blev naturligtvis inspirerade när de såg vad Edvin skapat och ville själva få uttrycka sig.

Reflektion

Edvin bar en massa tankar och känslor inom sig. De behövde bli synliga och få ta plats. Han behövde uttrycka sig men visste inte hur. Det var hans händer som visade vägen. 

I Barnkonventionens (UNICEF) paragraf 12 står: ”Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter.”

Det är inte alltid orden infinner sig och då är det viktigt att hitta andra uttryckssätt. Här var det Karins inkännande lyssnande och metalltråden som blev de förlösande faktorerna.

Det som är spännande med estetiska uttryckssätt är att de skapar en synlig form, ett avtryck, som också blir synligt för andra, ja de skapar en nyanserad tydlighet i en estetisk dimension. Karin tog sig tid att lyssna. Tanketrådarna blev sedda. Kanske blev det lättare för Edvin att prata med tanketrådarna framför sig. Orden och det estetiska uttryckssättet kompletterade varandra.

Var och en av tanketrådarna fick sedan en upphöjd plats på var sin sockel. Edvins trådar tillsammans med de andra barnens tanketrådar placerades i hallen. De blev sedda, tagna på allvar, inte bara av barnen och pedagogerna utan också av syskon och föräldrar som nyfiket frågade om skapelserna.

Ur Pernilla Stalfelts bok Alla Barns Rätt där hon tolkat Barnkonventionen, här paragraf 12.

Utmaningen

Lyssna! – en estetisk lärprocess kopplad till Barnkonventionen

Artikel 12:  Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter.

Artikel 31: Du har rätt till fritid, lek och vila. Du har rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter.

Barnkonventionen (Unicef)

Den här utmaningen handlar om att lyssna inåt och hitta sitt eget unika uttryck genom ett material men också att bli lyssnad till i sitt skapande. 

Materialet vi använder är en metalltråd som kallas elefanttråd. Vi kommer med hjälp av den forma linjer, mellanrum, skuggor och ljus och förvandla 3D-tredimensionellt till 2D-tvådimensionellt. Stegvis tar vi utmaningen i olika etapper.  

Antal barn: 4

Anpassa utmaningen beroende på ålder och förmåga. De allra yngsta kanske har svårt att måla socklar. Prova att spraya dem med vit flaskfärg utblandad med lite vatten.

Socklar – varför?

Vi kommer behöva dessa socklar för att lyfta fram de former som barnen gör av sina metalltrådar. Trådarna blir mer synliga och på så sätt förhöjer vi också statusen på det barnen gör. En tråd på bordet är en tråd. En tråd i en sockel förvandlar tråden till en skulptur – ett litet konstverk.

Varför vita? Enhetlig färg som inte tar uppmärksamhet från själva ”skulpturen”.

Dag 1 – Måla sockeln

Ni har träbitar med ett litet hål i. Varje barn ska nu måla 2 socklar med vit färg. Använd vanlig vit flaskfärg eller en vit temperapuck och en pensel. Måla alla sidor. Färgen behöver inte vara täckande. Låt torka. Se till att hålet inte täcks av färg, om den gör det tryck ner en elefanttråd i hålet för att hålet ska bli synligt igen.

Ställ alla socklar att torka.

Dag 2 – De olika stegen 1–5 kan göras i en följd men det går också bra att göra ett steg i taget.

Förbered

 1. Använd ett bord att arbeta vid i ett rum som går att mörklägga.
 2. Täck bordet med spännpapp. 
 3. Ta fram det material du behöver, se materiallista, och ha det bredvid dig på ett bord, en stol eller en rullvagn.

Steg 1

 1. När ni satt er vid bordet dela ut en tråd till varje barn. Ha en tråd du med.
 2. Undersök tråden. Be dem känna på tråden, lukta på den. Hur känns den? Är den varm eller kall? Hal? Sträv? Luktar den något?
 3. Låt barnen prova att böja den åt olika håll. Runt, krulligt, kantigt eller hur de vill.
 4. Be barnen lägga sin tråd framför sig.
 5. Be var och en berätta vad den tänkte på när de gjorde den.
 6. Lägg alla trådarna i en rad på mitten av bordet.
 7. Ta en bild

Steg 2

 1. Ge varje barn 5 trådar var.
 2. Be dem prova att böja dem som de vill (de behöver inte föreställa något)
 3. När de böjt alla ta fram ficklamporna
 4. Släck ner något i rummet.
 5. Låt barnen belysa trådarna från olika håll och kolla in skugglinjerna som bildas.
 6. Ta bilder/filmer

Steg 3

 1. Be barnen välja ut 2 av de trådar de tycker bäst om och att lägga dem framför sig.
 2. Ta fram socklarna och dela ut 2 till varje barn skriv gärna deras namn under innan.
 3. Be dem sätta en tråd i varje sockel.
 4. Ta fram ficklamporna.
 5. Låt barnen belysa trådarna från olika håll och kolla in skugglinjerna och mellanrummen som bildas.
 6. Ta fram kritor, pennor och ritkol.
 7. Be barnen rita av de skugglinjer som bildas av de böjda trådarna.
 8. Titta på det barnen ritat. Vilka fantasier får barnen kring det.
 9. Tala eventuellt om 2D och 3D. 
 10. Ta bilder och filmer

Steg 4

 1. Be barnen flytta de lösa trådarna och trådarna med socklar så det blir en gemensam skulptur.
 2. Belys med ficklampor.
 3. Fråga barnen vad det kan tänkas vara och be dem sätta ett namn på skulpturen.
 4. Lägg till några små figurer – ex.vis från lego – som får stå och titta på skapelsen.
 5. Kanske figurerna får namn och börjar röra sig runt och i skulpturen. Det hela kanske blir en saga eller en berättelse. 

Steg 5

 1. Skapa en utställning tillsammans. 

Reflektera

och diskutera med barnen kring det de skapat. 

Vad tänker de om att det finns många olika sätt att uttrycka sig på som ord, bild, drama, dans och musik?

Tala om barnkonventionen med barnen och om deras rättigheter. Se en av filmerna på Youtube från Barnombudsmannen.

Vad menas med att bli lyssnad till? Tycker barnen att de vuxna lyssnar på dem? När känner barnen att de blir tagna på allvar? Känner barnen att de får vara med och bestämma, att de har inflytande?

Hur kan ni som pedagoger ge barnen mer inflytande?

Nästa steg

Hur kan ni koppla det här projektet till fler paragrafer i barnkonventionen?

Vilka digitala verktyg skulle ni kunna komplettera projektet med?

Hur skulle en fortsättning av projektet kunna se ut?

Förberedelser

Planera

Kom ihåg att våga förändra planeringen om så behövs för den kreativa processen

 • Definiera syftet och målet
 • Vilka delar av läroplanen vill ni fokusera på i undervisningen
 • Antal barn: 4 eller fler – vilka?
 • Tid – bestäm datum och tidsåtgång 
 • Plats – ostört eller tillsammans där andra jobbar
 • Organisation – vilken pedagog, uppbackning med andra pedagoger i arbetslaget?
 • Inflytande – hur kan barnen förberedas, vara delaktiga och få inflytande i hela processen?
 • Reflektion och utvärdering. Vilka olika ämnen kan ni se att barnen arbetat med? Hur har lärprocesserna sett ut? Vad kan förbättras och utvecklas?
 • Vad kan nästa steg vara i processen? Väg in både barnens intressen och vilka mål ni har i undervisningen.

Materiallista

 • Elefanttråd
 • Spännpapp
 • Maskeringstejp
 • Socklar, ca 45x45x45mm
 • Vit färg
 • Ficklampor
 • Grafitkritor
 • Blyertspennor
 • Ritkol
 • Kamera att dokumentera med

Inspiration

Bild ur boken Alla barns rätt, Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren 2009
Affischen Barnkonventionen på olika språk
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/for-barn-och-ungdomar/affischer-om-barnkonventionen-pa-arabiska-dari-engelska-somaliska-och-tigrinska/

På YouTube finns Barnombudsmannens filmer om Barnkonventionen byggd på Pernilla Stalfelts bok Alla barns rätt

Film 3: Min rätt att tycka och tänka vad jag vill

LYCKA TILL! 

Fundera och kommentera gärna här eller till min mail eva@tuvhav.com

Följ mig på Instagram @tuvhav och @sinneslabb

eller kolla in min hemsida www.tuvhav.com.

Eva Tuvhav Gullberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *