Att hitta och undersöka balansen mellan digitala lärmiljöer och estetiska lärprocesser

Inlägget är skrivet av biträdande rektor Camilla Pettersson på enheten Centrala Sundbybergs förskolor i samband med att enheten djupdyker ned i frågeställningar kring Estetik och Teknik under 2020.

Första inlägget: Att hitta och undersöka balansen mellan digitala lärmiljöer och estetiska lärprocesser

Avslutande reflektion: Ett halvår med temat estetik, digitala verktyg och Samlaren


Bakgrund:

Eva Tuvhav Gullberg är en skribent som återkommande skriver på temat Estetik + Teknik här på bloggen

När det i Lpfö-18 formulerades att ”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen”, började jag fundera över hur vi i vår verksamhet skulle kunna uppnå en balans mellan digitalisering och de mjuka värdena. Jag kände ett stort behov av att hitta balansen och finna en väg att integrera de digitala lärmiljöerna och digitala verktyg i det som vi redan gör på våra förskolor.

Hur ska vi kunna inspirera våra pedagoger att öppna sig för det nya genom att integrera det nya med de för förskolan grundläggande värdena såsom lek, skapande, omsorg, samarbete och kommunikation? Och vad kan vi tänkas hitta på vägen dit – vad finns i skärningspunkten mellan digitaliseringen och estetiken?

Vad finns i skärningspunkten mellan dessa två fält?

Det var dessa tankar jag bar på då jag kom i kontakt med Per Falk på Kvasar och vi tillsammans började nysta i vad ordet balans betydde i detta sammanhang. Och hur kan vi tillsammans bygga en längre lärandeprocess för alla ca. 60 medarbetare på enheten?

Syfte och mål

Syftet med samarbetet med Per Falk och Eva Tuvhav Gullberg är att vi pedagoger inom förskolan ska hitta balansen mellan digitaliseringen och övriga områden i vår läroplan så som skapande, lek och omsorg. Vi vill uppnå en helhet. Inte antingen eller. Vi vill även påvisa att det inte behöver vara svårt eller kräver en mängd digitala verktyg. Alla kan! Denna nya kunskap hoppas jag även kommer att visa pedagogerna vilka möjligheter de kan ge barnen i forma vad nya upplevelser samt nya sätta att lära och uttrycka sig på.

Förväntningar

Mina förväntningar på det här samarbetet är att inspirera alla pedagoger, att få dem att våga testa samt förmedla att det ena inte behöver utesluta det andra utan att det digitala är ännu ett verktyg för att stödja våra barn i sin utveckling och lust att lära. Balans och nyskapande förhållningssätt i vår verksamhet på förskolan.

Genomförande och upplägg

Vi planerar att introducera uppgifterna som Eva Tuvhav Gullberg lägger ut som utmaningar och uppdrag på blogg under våra APTer en gång per månad. Våra IKT- inspiratörer har i förväg fått genomföra dessa uppgifter så att de på APT kan demonstrera hur en uppgiften kan genomföras. Till nästkommande APT får alla avdelningar i uppdrag att genomföra, dokumentera och analysera uppgiften. Två gånger per år, maj och november, får varje avdelning välja ut en av uppgifterna som de sedan får presentera för övriga kollegor.

Vi börjar på vårt APT i april 2020 med Evas uppgift ”Samlaren”.

Fortsättning följer.

1 Kommentar on “Att hitta och undersöka balansen mellan digitala lärmiljöer och estetiska lärprocesser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *