Källkritik

En presentation Här är en presentation om källkritik i förskolan. Den utgår från följande material: Skolverkets Fyra aspekter av digital kompetens URs program om källkritik Hur vet du det? Maria Heimers Källkritiskt...

Green-screen

Vad är green-screen och hur fungerar det? När man pratar om green-screen så handlar det om en teknik där man byter ut den filmade bakgrunden mot annan valfri miljö – där man...

Rymddrakarna dansar…

B Barnskötaren Ewa Söderström på förskolan Eddagård vill ta hjälp av oss på Kvasar för att bygga en studio på förskolan Eddagård. Vi kommer följa det här projektet från hypotes till de...