Minecraft – berättelser och skapande

På förskolan Backen genomförde makerpedagogen Ewa ett längre Minecraft-projekt som utgick från barnens intresse för digitala berättelser och världar – utan att spela spelet. Under 18 veckor byggde barnen figurer och landskap med olika material som lego, lera och plus-plus, vilket utvecklade deras förmåga att berätta och lösa problem tillsammans.

Projektet integrerade konstruktion, analog programmering, projiceringar och grunderna i AI, vilket stärkte barnens förståelse kring samtidsfenomen. Det visade också på hur barns nyfikenhet och behov av att utforska digitala världar kan användas som motor för att stötta lärande och läsning. Minecraft-projektet blev en plattform för kreativitet, samarbete och språkutveckling, och visade hur digitala intressen kan berika lärande i förskolan.
Samt att barnens digitalitet och digitala kompetens är långt mer än bara en skärm.


Vad pratar ni om? Minecraft?

Initiativ och forskning

Projektet startade med att jag hörde några barn prata om Minecraft. Jag visste att det var ett spel, men inte mer än så. Men för mig är det viktigt att fånga barnens intresse och utgå därifrån. Av egen erfarenhet vet jag att man kan göra fantastiska projekt utifrån det:

För att kunna arbeta för att alla barn ska utvecklas och lära krävs insikt i vad undervisning i förskolan innebär, menar forskare. Att undervisa i förskolan handlar om att fånga ett intresse hos barn och att därifrån stötta ett lärande. Det betyder att kunniga och engagerade förskollärare som utmanar och inspirerar barnen spelar en avgörande roll för förskolans kvalitet och likvärdighet.
Källa: Skolverket

Undervisning i förskolan börjar i intresse hos barnen – Skolverket

Så vad är Minecraft då?

Minecraft är ett äventyrs- och byggdatorspel. I Minecraft ska spelaren utforska och omvandla en värld byggd av kubikmeterstora kuber. Förutom kuber består världen också av växter, varelser och föremål. Spelet är helt öppet, så man kan göra i princip vad man vill i sin värld. Man kan bland annat syssla med gruvarbete, att bekämpa fientliga varelser och att bygga nya kuber och verktyg genom att samla på olika resurser. Dessutom kan spelarna skapa strukturer, skapelser och konstverk. Minecraft kan spelas tillsammans med andra, eller på egen hand.
Källa: Wikipedia

Minecraft text

Förutsättningar på Förskolan Backen

Byggmiljön

På förskolan Backen, där jag arbetar, finns det ett torg där vi samlat byggmaterial som lego och klossar, vi har en legovägg samt gott om plats för barnen att bygga upp världar med projicering. Där finns det förutsättningar för att barnen ska kunna förverkliga sitt byggintresse för Minecraft. Den enda nackdelen är att det är ett genomgångsrum, så vi kan inte alltid vara där eller låta allting stå kvar – så det har krävt flera kreativa lösningar för att förvara och ”rädda” alla byggen.

Projektets utveckling

Vecka 1 – världarna börjar ta form

Barnen började bygga olika Minecraft-figurer, bland annat Creeper och Weather Storm. De byggde upp världar med olika material och turades om att välja olika bilder till projicering. Några barn ville att jag skulle bygga figurer åt dem, så vi hjälptes åt.

Vecka 2 – Böcker och lava

Vi lånade böcker från biblioteket om Minecraft som fick en tydlig plats på Legoväggen, där spår av olika Minecraft-figurer började synas. Barnen började också bygga efter beskrivning, analog programmering, vilket resulterade i många JJ i olika färgkombinationer. Veckans bakgrund var temat lava. Jag frågade: ”Vad är lava?”

  • ”Lava är en vulkan.”
  • ”Det är red stone.”

Vecka 3 – Kvasar i Minecraft

Ett barn berättade: ”Ewa! Jag har byggt Kvasar i Minecraft. Och du finns där.” Nu blev jag nyfiken. Jag undrade hur det var byggt och hur jag såg ut. Detta är Kvasar och tunnelbanan som vi åker till Kvasar med. Jag frågade vårdnadshavarna om de kunde skicka några bilder från barnets värld.

Här noterar jag hur Minecraft är mer än bara ett spel för barnen och vårdnadshavarna, utan även en plats för dem att även förstå och reflektera över sina upplevelser i vardagen. Som våra besök på verkstaden Kvasar.

Vecka 4 – lera och greenscreen

Denna vecka skapade några barn en värld i lera med olika material som tillägg, till exempel klinkerskärvor och färgade tandpetare.

Men nu händer något intressant. Barnen tar egna initiativ till att bygga en rekvisita i lego samt miljöer till greenscreen-lådan för att skapa scenografi och scener för sina figurer i berättelserna om Minecraft.

Notera lego-figurerna som dyker upp på slottet!

Vecka 5 – Minecraft-huset

Nu har barnen skapat många karaktärer, så vi behövde göra ett hus till alla figurer. Då byggde vi ett hem av en kartong, och barnen valde bilder från pixabay.com för hur väggarna skulle se ut. Detta ”hus” och miljö har varit ett viktigt inslag i barnens utforskande och är det fortfarande.

Vecka 6 – AI och kylskåsmagneterna

Denna vecka fick barnen göra kylskåpsmagneter med Minecraft. Här började också vårt utforskande med AI. Jag frågade: ”Vad är AI?” Barnen visste inte vad det var, däremot hade de flesta använt t ex Siri när de sökte på bilder och musik hemma.

Att förklara AI, eller artificiell intelligens, för en 5-åring kan göras genom att använda enkla och relaterbara exempel.

Copilot bistår med tips
bild 2

Jag testade då att använda Copilot som finns på våra datorer om tips hur man skulle kunna berätta för ett förskolebarn vad AI är.

Barnen fick ge AI-kommandon om hur den skulle skapa bilden, till exempel: ”Kan du skapa en bild med JJ från Minecraft i rymden?” Även dessa bilder projicerades till barnens världar, och har även blivit tavlor som nu är uppsatta i lärmiljön.

IMG 2171

Vecka 7-8 – Berättandet flyttar utomhus

Nu börjar det bli varmare ute, så när barnen är i sandlådan så följer Minecraft-berättelserna med:

  • Skogen
  • Lavavärlden
  • Staden
  • Tsunamivärlden
  • Havsvärlden

Spadar, gräs och hinkar används för att uttrycka och jobba med olika objekt från spelvärlden. Barnens digitalitet och berättande har inga gränser.

Ewa makerpedagog

Notera hur spadar, gräs och hinkar används för att uttrycka och jobba med olika objekt från spelvärlden. Här kommer barnens digitalitet fram, alltså deras förmåga att uttrycka, tolka och vara digitala vilket ska hållas isär från den digital kompetensen.

Sand7

Vecka 9-10

Tågbanan blev veckans utforskande tillsammans med figurerna. Barnen körde tågen mellan olika stationer och vid en station fanns det ädelstenar, det var även här som bokstäver kom fram som blev den fina logotypen ”Minecraft”.

Notera även att rälsen har våra 3D-printade rälsbitar från Kvasar.

Vecka 11 – Nya barn tar plats

Ett barn byggde spöket i Minecraft med lava, denna gång på en Legoplatta.

”Ewa, vill du att jag bygger en till dig?”

”Ewa, titta vad vi har byggt. Lika!” Barnen hittade en bild i iPaden och jämförde. Detta barn, som tidigare ville att jag skulle bygga åt dem, skapar nu fantastiska byggen som tar flera dagar att bygga. Nu frågar barnet:

”Ewa, vill du att jag bygger en till dig?”

Vecka 12-13

Vi har pedagogiska nätverk kopplat till olika hållbarhetsfrågor med Cecilia Caimans bok ”Ekologins nyanser”. I min grupp tog jag upp att jag och barnen återbrukar kartonger i lärmiljön för att bland annat skapa sängar åt dockor och figurer. Jag frågade mitt arbetslag om vi inte kunde ta upp flera kartonger och ta bort lite annat material. Detta ledde till att barnen gjorde dataskärmar av kartongerna och spelkontroller av plusplus. De hämtade även filtar som de satte under för att det skulle bli extra mysigt.

Vecka 14-15

Byggena blir alltmer avancerade. Eftersom lava är återkommande i barnens projiceringar och byggen, gjorde vi egen lava i sandlådan med bakpulver, vinäger och karamellfärg. Vilket också ledde till diskussioner om vad som är verklighet i Minecraft!

Mastare

Vecka 16-18 – Ekologi, geologi och hållbarhet

Bedrock

Bedrock som är den sten som är längst ned i Minecraft blir ett tema för barnen.

  • ”Titta, Ewa, jag har hittat Death rock och jag kommer lägga vatten på den.”
  • ”Vad händer om du häller vatten på stenen?”
  • ”Det blir en explosion.” Vi uppmärksammar att Minecraft fyller år genom att bygga tårtor som vi bjuder våra figurer på den 17 maj.

Reflektioner och Lärdomar

Barnens Engagemang

Under de här veckorna har 11 barn varit med nästan hela tiden, 10 pojkar och 1 flicka, andra barn har varit med kortare tillfällen. Barnen frågar varje dag om vi inte kan gå ut till torget och bygga eller jobba med Minecraft, och det har varit ett enormt starkt tema för denna grupp av barn.

Barnen haft byggt och konstruerat med olika typer av material nästan varje dag, och även i olika konstellationer, i olika miljöer. Och alla har varit välkomna, men intresset har varit väldigt starkt för just denna grupp med 11 barn. Även spelet Among Us har funnits med, vilket också visar på att barn behöver en plats där man kan prata om sina upplevelser och förhålla sig till dem.

Läs artikeln på Skolverkets hemsida Barns frågor vägleder

Pedagogens Roll

Barnen har styrt nästan hela projektet, där jag mer stått för ramar och organisering. en aktiv, stöttande, nyfiken, lyssnande och utmanande pedagog. Under tiden vi har byggt tog legot nästan helt slut. Som tur är fick jag två kartonger av Kvasar. De svarta bitarna eller blocks, som en del barn säger, tog slut först. Färgerna spelar stor roll utifrån olika kontexter; ibland tar de lila bitarna slut då barnen bygger till exempel portaler eller ”arga katter”.

Det är alltid spännande att höra barnens perspektiv, och att ställa öppna frågor till barnen ger dem möjlighet att resonera och komma med hypoteser. Dessa kan vi sedan testa och pröva, som t ex vilket underlag som får en kula att rulla bäst.

Barnens samspel och lärande

Barnen har haft ett enormt samspel under det här projektet. De har pratat mycket både på engelska och svenska, löst problem tillsammans, skapat olika karaktärer som blivit inspiration för andra barn, lekt som om de vore i spelet, räknat, diskuterat färger, testat hållbarhet, löst hållbarhet, övat mönsterseende, byggt på varandras konstruktioner och turats om.

Funderingar kring spel i förskolan

Jag har grubblat mycket på att spela i förskolan. Hur hade det varit om barnen fått spela den lätta varianten av Minecraft? Hade barnen varit lika kreativa? Hade det blivit konflikter? Hade det kunnat vara lika många barn samtidigt? Hade barnen kunnat hjälpa varandra i sina spel för att komma längre?

Jag landar ändå i att just här och med denna barngrupp hade spelet antagligen blivit på bekostnad av vissa uttryck och en viss typ av skapande. Kanske vi hade upptäckt andra saker, men just för denna grupp räckte det gott med den tid de fick med spelet hemma.

Reflektion över Minecraft i verkligheten

En annan tanke är att i barnens lek så går de sömnlöst mellan det verkliga och det imaginära, mellan det digitala och det fysiska. Barnen reflekterar Minecraft-världen till den riktiga världen nästan hela tiden: blommor, djur, byggnader, räls, natt, dag med mera.

Avslutning och reflektion

Minecraft-projektet på min förskola Backen har varit en fantastisk resa, för mig som makerpedagog och för barnen. Genom att utgå från deras intresse för Minecraft som digital värld har vi skapat en dynamisk och engagerande lärmiljö. Det har varit otroligt givande att se hur barnen med glädje och nyfikenhet byggt, berättat och utforskat tillsammans. Kreativiteten tog aldrig slut!

Jag har lärt mig mycket av deras kreativitet och samarbetsförmåga, och det har varit en påminnelse om hur kraftfullt det är att utgå från barnens egna intressen. Att se deras stolthet över sina skapelser och hur de inspirerar varandra har verkligen varit hjärtvärmande. Denna erfarenhet har förstärkt min tro på att digitala verktyg kan berika vår pedagogik och att barnens berättande och digitalitet kan öppna upp helt nya vägar för lärande och språkutveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *