Morot och Ärta

Inspirerad av ett blogginlägg från Exploratorium i San Fransisco kommer ni få följa makerpedagogen Ewa Söderströms mekanik- och fysikprojekt. Ett projekt som tar avstamp från boken Ärtor och morot skriven av Morag Hood. I det första inlägget beskrivs mål och förväntningar samt hur hon planerar att lägga upp projektet. Nästa blogginlägg beskriver arbetet och barnens möte med temat. Och projektet avslutas med en utvärdering och reflektion samt lärdomar till andra pedagoger.

Första inlägget: Morot och Ärta

Andra inlägget: Carrot and Pea – arbetet rullar vidare


Berättelsen och Carrot & Pea. Lika men olika.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa ett språkstärkande bygg- och konstruktionsprojekt, där vi utgår från boken Carrot and Pea och ser hur vi kan omsätta idéerna till handling. Det som är roligt och intressant med detta tema och denna bok är att vi kommer att jobba med de vanliga formerna kula och en stång, och tittar närmare på sånt som kan rulla eller bygga med men utifrån en berättelse om en ärta och en morot.

En automata där stänger och hjul samverkar

Så här skriver Exploratorium om sitt projekt:

Carrot & Pea: An Unlikely Friendship is a sweet story about standing out and embracing differences — so probably not what you’d immediately think of as a book about science, technology, engineering and math. But as part of our work to create a Tinkering Library, we’re seeking out books like this one as inspiration for hands-on tinkering activities because they both tell compelling stories and connect to STEAM concepts and processes in inspiring, and sometimes unexpected, ways.  

Läroplanen

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

Konst, vetenskap och teknik

Mål:

Varje torsdag går jag till Kvasar med fyra av våra äldsta barn. Under vårterminen tänker jag använda torsdagarna till det här projektet.

Genom att läsa boken Carrot & Peas låta barnen tänka, fundera och diskutera vad boken handlar om. Vad kan ärtorna men inte moroten? Vad kan moroten men inte ärtorna? Likheter-olikheter. Hur kan de hjälpa varandra i deras olikheter? Hur är vi olika och lika? Utseendemässigt men också i olika åsikter. Vad tycker jag/du om och inte om? Kan vi hjälpa varandra i våra olikheter?

Fyra olika aktiviteter:

Jag ser att vi kommer att utforska fyra olika teman (och de finns även i boken):

 • Rutschkana/kulbana
 • Bro
 • Torn
 • Gungbräda/våg

I boken nämns inte gungbräda utan det har Exploratorium lagt till i sitt blogginlägg, vilket jag också kommer att göra. Materialet under de olika aktiviteterna kommer att variera, så jag kommer att lägga till och dra ifrån material utifrån det område som vi fokuserar på för stunden, samtidigt som jag får vara öppen för barnens idéer och skapande.

Jag kommer lägga till material beroende på aktivitet, det för att barnen ska få möjligheten att möta olika material att bygga med. Jag inleder med rutschkana/kulbanor eftersom vissa av barnen på Förskolan Backen är väldigt intresserade av just kulbanor och utforskar det på olika sätt redan idag.

Material

Tanken är att symbolisera Pea (Ärta) med en flörtkula och Carrot (Morot) med toalett- eller hushållspappersrulle så det material kommer alltid finnas och även vara en återkommande del i berättandet och arbetet. Här kommer jag involvera föräldrarna och barn till att spara tomma toalett- och hushållspappersrullar.

Broprojektet

I broprojektet kommer jag lägga till glasspinnar och kartong

Torn

Träklossar och sockerbitar.

Rutschkana/Kulbana

Kartong i olika storlek och tjocklek samt kulor och annat som kan rulla t ex flörtkula, golfboll, pingisboll och glaskulor som är ungefär lika stora

Gungbräda

Gungbräda blompinnar, pinnar, flörtkulor och olika föremål att hänga på för att få gungbrädan vågrät

Lärmiljön

Jag tänker duka upp ett bord på Kvasar Makerspace med materialet och de kommer alltid finnas limpistol, tejp, saxar, pennor, papper, piprensare och kludd. Därifrån får barnen skapa HELT FRITT ensam eller tillsammans. Jag ska vara ett stöd för barnen som uppmuntrar, lyssnar in och diskuterar men även dokumenterar och reflektera.

Dessutom tänker jag ha olika inspirationsbilder tillgängliga på olika broa, torn, rutschkanor och gungbrädor.

 1. Först får barnen resonera och rita hur deras bygge skall se ut. Det kommer det ligga papper, pennor, kamera och Ipad på bordet så barnen själva kan dokumentera under tiden.
 2. Sedan får de konstruera utifrån sin idé och ritning
 3. När deras byggen är färdiga ska barnen få berätta hur det tänkt och på vilket sätt de byggt, vad det använt för material, diskutera och jämföra sina byggen.
 4. Blev bygget som barnen tänkt sig?
 5. Slutligen kommer barnen få rita av den färdiga arbetet och jämföra med sin första skiss.

När vi går tillbaka till förskolan kommer barnen få en uppgift att försöka få syn på det vi byggt på vägen tillbaka (torn, gungbrädor, broar och ramper/rutschkanor).

Frågor att prata om

 • Kommer ärtan/bollen rulla?
 • Rullar kulan som barnen tänkt sig?
 • Om inte, hur kan vi bygga så det blir som barnet vill?
 • Spelar vikten någon roll för hur kulan rullar? Storleken? Barnen ska få testa de olika kulorna/bollarna. Vad händer? Vilken kula rullar snabbast/långsammast? Vilken studsar bäst? Vilken är tyngst? Vilken är lättast?
 • Vad finns det för olika ramper? T ex Skateboardramp, rullstolsramp, ljusramp. Dra ut olika bilder på ramper.

Under alla aktiviteter kommer jag vara uppmärksam på vilka ord som används.

Ord och begrepp karta där tänker jag att vi tillsammans skriver upp ord som vi använder på en tavla eller stort papper. Tillsammans pratar vi om de olika orden och vad de betyder. Även att vi slår upp i en ordbok eller googla. Här får barnen också möta det analoga mot det digitala. Att man kan använda olika sätt att hitta fakta.

Till min hjälp finns denna mall som vi makerpedagoger jobbar med:

En mall för att fånga upp vanliga ord och begrepp i projektet

Ord och begrepp

Studsa: Vad betyder det egentligen?

*Byta riktning efter att ha stött emot ett fysiskt hinder.

Vad betyder glida?

*rör sig jämnt och med konstant kontakt med underlaget.

Konstant:

*ständigt, hela tiden.

Jag kommer också välja ut några ord/begrepp innan som ”Lutande plan” och friktion. Hoppas att barnen tar med sig kunskapen till förskolan och fortsätter skapa, diskutera och inspireras.

Makerpedagogen Ewa

3 Kommentarer on “Morot och Ärta

 1. Stort TACK Eva!
  Att skriva är en stor utmaning för mig, så jag blev extremt glad för din fina feedback.

 2. Åh, vad spännande att få läsa om ditt arbete Ewa! Jag vill testa själv. På barnbarnen kanske.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *