Lärlabb mikroskop – en summering

Hösten 2019 gick första omgången av Kvasar lärlabb av stapeln! Deltagarna, 26 modiga pedagoger från lika många förskolor i Sundbybergs stad träffades i en serie av workshops för att fördjupa sig i arbete med Wifi-pucken, ett digitalt mikroskop.

Kvasar lärlabb är ett initiativ och en utvecklingsmiljö för de kommunala förskolorna och dess pedagogiska personal vars syfte är att mer långsiktigt och processorienterat jobba med de didaktiska frågorna och digital kompetens. Målsättning med lärlabbet är att ge utrymme för en specifik fråga eller problemformulering. Där gruppen, under ledning av en processledare, formulerar och undersöker en hypotes kopplad till frågeställningen.

Under processen är målet att dokumentera alla erfarenheter, insikter och läroplanskopplingar. Efter avslutad process dokumenterar pedagogerna detta för att fler i och utanför kommunen ska kunna ta del av en framväxande praktik kopplad till förskolan i Sundbyberg.

Processen i labbet

Under en serie av 5 workshops togs deltagarna genom en process som inleddes med idégenerering, för att smalna av och landa i individuella projekt. Projekten var olika, men med den gemensamma nämnaren att de alla innehöll ett undersökande av någon form, och där metoder och didaktiska frågor såväl som material prövades ut. Under labbets gång delgav deltagarna varandra om sina erfarenheter – succéer såväl som hinder och svårigheter, samt gav de varandra konstruktiv feedback. Avslutningsvis fick var och en av deltagarna sammanställa dokumentationerna i en kort rapport, vilka tillsammans utgör en idébank för kollegor i staden och utanför, med erfarenheter, insikter och tips kring arbete med digitala mikroskop.

Estetiska lärprocesser

För att ge ett exempel på hur vi kan föra in ett digitalt verktyg som wifi-pucken i en estetisk lärprocess bjöd vi in Eva Tuvhav Gullberg, konstnär och utbildare, till lärlabbet. Eva tog deltagarna genom workshopen ”Vad är ett blad?” där de fick undersöka ett blad genom sinnliga upplevelser, där studerandet av det med hjälp av wifi-pucken blev ett tillägg. Med hjälp av olika konstnärsmaterial och uttryck fick de sedan avbilda sitt blad och då blev det tydligt hur effektfullt mikroskopet fungerar som verktyg – det analoga och det digitala kompletterade varandra i en undersökande, naturvetenskaplig, teknisk och estetisk lärprocess. Mer att läsa om workshopen och om Eva finns på hennes blogg här.

Lådan

För likvärdigheten skull, och för att deltagarna i lärlabbet ska ges möjlighet att komma igång med sina processer direkt, utrustade vi alla med ett mikroskopkit vid första workshoptillfället. Vi tog därför hjälp av våra samarbetspartners på Hands-On Science, vilka hjälpte oss att ta fram en låda full med prylar att använda vid undersökande, givetvis innehållande en wifi-puck, men även analoga material. Lådan innehöll:

Mikroskop Wifi PUCK

Förstoringsplast

Lupp, 2 st

Pipetter, 3 st

Pincett

Indikatorpapper

Skyddsglasögon

Hink med lock

Tråg

Green Screen-tyg (detta köps i längder om 5m, varpå vi delade dem på hälften till lådorna)

Snabbguide för att komma igång med mikroskopet Wifi PUCK

Innehållet packades i en låda från Ikea, Samla 11l. (Det visade sig sedan att lådan var något för liten, det tråg som köptes in till kitet fick tyvärr inte plats.)

Vad hände med deltagarna?

Den sista träffen i lärlabbet avslutades med utvärdering med hjälp av empatikarta, för att få fatt på deltagarnas utveckling, personlig som professionell. Utvärderingarna gav väldigt fin feedback och visade på en tydlig transformation bland deltagarna. Här är ett axplock:

”Förr pratade jag bara om förstoringar, nu pratar jag om det djupare, reflekterar. Ser processer, meningen med att förstora, och hur utvecklar jag det vidare, tex estetiskt? Jag ställer fler frågor, diskuterar med barnen och kollegor.”

”Efter labbet känner jag mig tryggare i min roll som pedagog. Det var ett tag sedan jag kände tillit till min egen förmåga.”

”Jag känner att vårdnadshavare är mer positiva till ikt nu när de vet att det inte bara är ipad.”

”Jag känner mig trygg med pucken som digitalt verktyg samt att vi arbetar med barnens (och vår!) digitala kompetens enligt lpfö.”

”Jag använder digitala verktyg i utforskande nu.”

”Nu pratar jag mer om digital kompetens och att vi behöver det som pedagoger, för att kunna erbjuda de bästa förutsättningarna till barnen. Vad barnen har rätt till!”

”Mikroskopet gör något med lärandet som människan inte kan göra!”

”Jag är stolt över att jag arbetar i Sundbyberg som vill utveckla sina pedagoger i adekvat digital kompetens!”

Vi tackar ödmjukast för förtroendet att leda lärlabbet, och för att vi fått ta del av era idéer och erfarenheter! Vi är också stolta!

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *