Bredda basen med mikroskop

Här visar makerpedagogen Christina hur man kan sprida metodik och tillgängliga lärmiljöer kopplade till det digitala mikroskopets möjligheter utifrån SPSMs tillgänglighetsmodell. Arbetet tar fasta på att verktyget skall vara tillgängligt under barnets...

Lärlabb mikroskop

Foto: ”Even a Red Leaf is Not All So Red up Close” by cogdogblog is licensed under CC0 1.0 Varmt välkomna till premiären av Lärlabbet med fokus på mikroskop. [perfectpullquote align=”full” bordertop=”false”...