Anna Åkerfeldt besvarar frågor från vårdnadshavare den 26/9

I samband med att enheten Ekbacken/Lekplatsvägen/Karusellen har en utvecklingsdag den 26 september är KVASAR inbjudna för att under eftermiddagen jobba med fortbildning inom digital kompetens. Önskan är att vi jobbar med lika delar diskussion och forskning som praktik och konkret programmering.

Då terminen precis startat följer även sedvanliga frågor från vårdnadshavarna om hur verksamheterna jobbar med de digitala verktygen, hur personalen resonerar kring digital kompetens, vilken roll läsplattor och andra verktyg har på avdelningen, hur ofta och vad barnen gör ”bakom” skärmen.

Något som är efterfrågat bland personal och chefer är att KVASAR samlar lokala, nationella och globala erfarenheter på en resurssida, möter upp med aktuell forskning och goda tips. En resurs som är enkel att hitta, lätt att dela ut och läsa för såväl pedagoger som vårdnadshavare.

Digital kompetens och praktik i Sundbyberg

Så med anledning av inbjudan den 26 september börjar vi nu samla frågor och funderingar från vårdnadshavarna kopplat till förskolans användning av digitala verktyg och förhållningssätt till digital kompetens. Självfallet anonymt.

Här är en länk till ett formulär där man kan anmäla sin fråga.

Forskaren Anna Åkerfeldt

Forskaren och lektorn Anna Åkerfeldt kommer att gästa utvecklingsdagen och fånga upp, besvara och reflektera  kring frågorna från vårdnadshavarna, samt ta med verksamheten på resonemang om skärmar, tid, rörelse och lärande. Samt vad forskning säger just nu inom detta fält. Detta materialet får sedan ligga till grund för denna nya resurssida för förskolorna här i Sundbyberg.

Vem är Anna?

Forskaren och lektor på BUV, Anna Åkerfeldt, kommer till Sundbyberg den 26 september

Anna Åkerfeldt, Ph.D i didaktik, Stockholms Universitet, Institutionen för matematik och naturvetenskapliga ämnenas didaktik och Ifous.

Anna Åkerfeldts forskningsintresse är lärande, undervisning och bedömning i digitala miljöer såväl för de yngre- som äldre eleverna.

För närvarande medverkar Anna i forskningsprojektet Programmeringens didaktik och leder Ifous forsknings och utvecklingsprogram, Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning.

 

Vi ses den 26 september

Till pedagoger och chefer på Ekbacken/Lekplatsvägen/Karusellen så samla så många frågor och funderingar ni bara kan, så sållar vi i materialet och lovar intressanta diskussioner den 26:e.

Ni får gärna använda formuläret för att skriva ned era frågor.

 

Vi ses snart!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *