Kvasar åker till Almedalen för att prata skola, utbildning och innovation

Kvasar makerspace har blivit inbjudna till ett rundabordssamtal i Almedalen av ÅWL Arkiteker för att diskutera lärmiljöer, design och nyttjandet av befintliga lokaler för skola, utbildning och innovation.

Om lösningar och hållbarhet

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Etablering av skolor i befintliga lokaler kan vara en del av lösningen på skolkrisen och en hållbarare framtid! Men hur säkerställer vi att skollokaler, lärmiljöer och utomhusmiljöer håller en hög kvalité? Hur kan kommuner och privata aktörer samverka och mötas kring långsiktig förvaltning? Vilka krav har kommunerna på de privata aktörerna och på vilket sätt kan renoveringar bidra till bättre resursutnyttjande? Välkommen till ett rundabordssamtal där vi tillsammans utforskar och ställer frågor kring hur etableringen av skolverksamheter kan se ut i det befintliga byggbeståndet.[/perfectpullquote]

Vi bygger om befintliga lokaler

Inbjudan från ÅWL Arkitekter
Inbjudan från ÅWL Arkitekter

Kvasar bygger just nu om delar av Ekbacken förskolas outnyttjade ytor till ett makerspace och lärlabb, för att i augusti kunna ta emot pedagoger och barn i den kommunala förskolan för undervisning och didaktiklabb. T ex våra labb för programmering i förskolan.

Det skall bli intressant att diskutera de många olika facetterna av skola och utbildning med alla de utmaningar och möjligheter vi står inför.

– Hur designar vi skolmiljöer för en tid stadd i förändring?

– Vilka krav ställer våra styrdokument på skola, pedagogerna och lokalerna idag?

– Hur tänker Kvasar och vilket behov möter vi upp i Sundbyberg?

– Hur tänker Kvasar om samverkan med akademin och näringslivet?

 

Ett citat ur Digitalis Filosofi

”Felet” med skolan kan inte vara att den inte förändras i samma takt och på samma sätt som resten av samhället. Tvärtom är skolans relativa oföränderlighet en tillgång. Den ger visst andrum och möjlighet till reflektion. Men bara under en förutsättning: att alla som har tilldelats eller tagit på sig lärarrollen själva hänger med i det som händer i världen, och strävar efter att relatera det till de grundläggande färdigheter och kunskaper som skolan framför allt måste förmedla. Det gäller alltså att vara väldigt klar över vad det är i det gamla och beprövade, som verkligen är värdefullt och hur detta kan användas för att ge sammanhang åt det som är nytt.

Ur boken Digitalis Filosofi

 

Maila mig (per.falk@sundbyberg.se), twittra eller ring 0700-876131 om du vill ses och diskutera något!

Vi ses där!

 

Foto: ”20170704 Almedalsveckan Almedalen_0628” by News Oresund is licensed under CC BY 2.0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *