Från ord till handling

Denna vecka kommer Per Falk från KVASAR att föreläsa på SETT-mässan under deras Ledning – och Utvecklingsspår. Där kommer han att presentera hur huvudmän och verksamheter kan jobba med innovationslabb och den...